Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Drömmen om Sundsvalls nya resecentrum förverkligas

Inom två år kommer Sundsvall få ett nytt, toppmodernt resecentrum som ska göra det enklare att resa kollektivt till och från regionen. Nya resecentrum kommer att binda ihop buss- och tågtrafik på ett mer effektivt sätt och därmed underlätta i beslutet om att låta bilen stå. För att hjälpa till lite på traven byggs även ett nytt parkeringshus för långtidsparkering intill centralstationen.

Drömmen om ett mer sammanhållet stationsområde är inte ny i Sundsvall. Sundsvalls kommunala fastighetsbolag SKIFU har under en längre tid varit en av pådrivarna för förverkligandet av ett nytt resecentrum i staden.
Det främsta syftet är att underlätta för kollektivt resande genom ökad tillgänglighet av både buss- och tågtrafik, med förbättrade möjligheter att enkelt och säkert ta sig till och från stationsområdet. Och det är nu det börjar hända saker som kommer att förändra uppfattningen om resande via Sundsvall.

Viktig framtidssatsning
Tillsammans med stadsbyggnadskontoret och MAF Arkitektkontor har SKIFU presenterat ett förslag till utformning av nya resecentrum tidigare i år, vilket därefter godkänts av kommunfullmäktige. Nu är förberedelserna i full gång och första spadtaget kommer att tas under första halvåret 2019, med beräknat färdigställande av hela resecentrum under 2020.
I dagsläget är buss- och tågtrafik inte samordnade i Sundsvall. Det går inte heller någon kommunal buss via tågstationen. Att samordna transportslagen är därför en viktig framtidssatsning för hela regionen. Det ska också vara enkelt att ta sig till och från stationsområdet, vilket nya resecentrum, med nya gång- och cykelbanor kommer att möjliggöra. Trafikverket stöttar genom att bygga en ny förbindelse över bangården, så att resenärerna säkert kan ta sig över spåren.
– Det kommer att bli betydligt enklare att resa via Sundsvall framöver. För den som behöver kommer det att finnas möjlighet att parkera bilen i närheten, men det kommer också att vara möjligt att komma med lokal- och regionbussar direkt in till tågstationen för eventuellt byte. Det blir helt andra förutsättningar för resande än vad som finns idag, kommenterar Peter Clemin, vd för SKIFU.

Låt bilen stå
Förhoppningen är att fler ska låta bilen stå som ett resultat av satsningen. Framförallt de som pendlar till och från regionen, som tidigare valt bilen men som nu tack vare ökad tillgänglighet kommer att se tåget som ett attraktivt och enkelt alternativ. Det kan spara många mils bilkörning – till fördel för både resenärernas ekonomi och vår miljö.
– Nya resecentrum ska vara ett trivsamt ställe att vara på före, under och efter sin resa. Därför byggs det med stor hänsyn till tillgänglighet och service. Det ska finnas möjligheter till vila och återhämtning mellan resorna, och det ska finnas olika val av fika, mat och annan service, understryker Peter Clemin.
För att underlätta i valet av buss- och tågtrafik kommer det att finnas flertalet parkeringsmöjligheter att välja på. Dels byggs en pendelparkering söder om järnvägsspåren och på norra sidan bygger SKIFU ett stort parkeringshus som anpassas för långtidsparkering.

I samband med utvecklingen av parkeringshuset byggs även ett antal kontorsplatser i stationsområdet. Det kommer att vara första parkett för företag som värdesätter god tillgänglighet.