Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Drömtrappan är hemmets vackraste möbel

Långt inne i Norrlands djupaste skogar har det anrika snickeriföretaget Trätrappor sin fabrik. Här framställs uteslutande kundunika trappor i naturmaterial med kvalitet och hållbarhet som främsta ledstjärna.

Norsjöföretaget Trätrappor är en norrländsk framgångssaga. Det började för 90 år sedan då man som litet familjeföretag producerade måttbeställda trappor till lokala kunder. Med tiden utökades verksamheten och idag är Trätrappor en av Nordens största leverantörer av specialbyggda trappor.

En produkt – tusentals möjligheter
På frågan om varför man lyckats så bra svarar vd Johan Jonsson:
– Vi arbetar enbart med en produkt, nämligen trappor. Detta är dock en produkt som kan varieras i det oändliga. Alla trappor som vi levererar är kundspecifika och anpassade in i sista detalj. Vi arbetar också uteslutande med trä som bas. Det är ett arv vi fortsätter att förvalta, en historisk aspekt som tagit oss hit där vi befinner oss idag.
Idag är Trätrappor en koncern med stark förankring på den nordiska marknaden. Alla stora husfabriker är i behov av trappor, precis som av kök. Marknaden är således gigantisk och Trätrappor har lyckats erövra stora delar av den.
– Vi riktar oss framförallt till husfabriker, byggentreprenörer och bostadsbolag. Utöver den försäljningen så har vi återförsäljare över hela landet som marknadsför våra trappor mot privatkunder, upplyser Johan.

90 år av hållbar utveckling
Redan för 90 år sedan började man planera för en långsiktig utveckling av familjeföretaget Trätrappor. Hållbarhet, både miljömässig och ekonomisk, har alltid varit det centrala för företaget.
– Vi fortsätter att utveckla koncept för ökad hållbarhet. Som exempel köper vi så mycket som möjligt av träråvaran från lokala och regionala aktörer. Det blir då inte fråga om längre transporter. Allt material som blir över återvinns och blir till energi och levereras i sammarbete med Skellefteå Kraft till regionens fjärrvärmenät. På så vis är det ett slutet system där vi använder en förnybar råvara som tas tillvara till 100 procent.

Möbelstatus skapar tillväxt
Den moderna trätrappan är en möbel. Den fyller en viktig funktion, men ska samtidigt vara estetiskt tilltalande och prägla stilen i hela huset.
– Fördelen med våra trappor är att de installeras över en dag. Montagetiden kortas genom att vi prefabricerar hela trappan.
Johan understryker att det fortfarande handlar om ett genuint hantverk där man kan se och känna skillnaden.
– Det vi levererar är av absolut högsta kvalitet och vi tror på en stadig tillväxt framöver. Eftersom trappan har fått högre status i huset generellt så är kunderna villiga att satsa mer på en riktigt högkvalitativ och exklusiv produkt, säger Johan Jonsson.