Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Dukat bord för företagare i Halmstad

Halmstad är en kommun med ett rikt och varierat näringsliv. Här finns cirka 9000 företag och flera statliga, regionala och kommunala arbetsgivare. Vi vill ge service till våra företagare och det vi erbjuder är en välkomponerad MENY.

M står för mod. Vi strävar efter att våga satsa och vara proaktiva. Vi vågar prova nya vägar och samverka med våra företagare. Vi har till och med ett specifikt mål i vårt planeringsdirektiv som säger att vårt förhållningssätt ska präglas av mod.

E betyder enkelhet. Det ska vara lätt att etablera sig i Halmstad. Det ska vara enkelt att samverka med oss som kommun. Och det ska vara enkelt att leva här. Det handlar om allt från boende och en bra utbildningsverksamhet till en fin stadsmiljö, rikt idrotts- och kulturutbud och attraktiva omgivningar. Dessutom har vi goda kommunikationer, med både flyg, järnväg och väg som ökar vår regions attraktionskraft.

N är för nytänkande. Vi vill tänka framåt och vara en modern kommun. Det kan till exempel handla om digitaliseringsfrågan. Den framtid vi pratade om för bara några år sedan är redan här. Som kommun behöver vi nyttja digitaliseringen när vi utvecklar Halmstad och vår service till invånarna och näringslivet. Om några år kan vi exempelvis ha förarlösa bilar. Vad innebär det för vår infrastruktur och offentliga miljö? Det måste vi tänka nytt kring.

Y står för yta. Vi erbjuder mark för exploatering. Här finns plats att växa. Men kanske ännu viktigare – vi erbjuder kontaktytor och mötesplatser. Halmstad har ett rikt nätverk för företagare. Och vi har ett helt team som är företagarnas kontaktyta in i den kommunala verksamheten. Deras uppdrag är att underlätta och lotsa rätt vid tillståndsärenden och nyetablering.

Vi siktar högt! Ett gott företagsklimat är en förutsättning för att Halmstad ska växa och må bra, en förutsättning för arbete och välfärd. Vi strävar efter att förbättra vår service och göra det enkelt att etablera sig och verka i just Halmstad. Vi är en inkluderande kommun dit alla är välkomna.

Carl Fredrik Graf (M)
ordförande kommunstyrelsen