Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

Dykab fixar komplexa projekt i krävande miljöer

Tänk avancerade och samhällskritiska bygg- och anläggningsprojekt, där tidspressen är hög med många moment och att allt ska klaffa innan slutbesiktning. Det kan till exempel vara ett brofundament som ska hålla under många år med bibehållen prestanda och säkerhet. Och tänk nu att allt är under vatten. I Dykabs vardag finns bara ytterst komplexa projekt i krävande miljöer.

John Nyström är vd för Dykab och har sett många olika typer av byggprojekt genomföras under vatten. Han vet hur viktigt det är att planera och förbereda för alla tänkbara händelser, och att samtidigt värna om vattenmiljön man jobbar i. Tänk vilken förödelse det brofundament som inte är i toppskick kan orsaka – då förstår man nog hur viktigt det dagliga arbetet inom Dykab är.
– Vi utför i stort sett alla typer av bygg- och anläggningsprojekt, inklusive löpande service och reparationer, som sker under vatten. Det kan vara både stationära fundament och mobila lösningar. Vi kan till exempel inspektera och reparera fartyg underifrån utan att de behöver tas in på varv, vilket är en stor kostnadsfördel för rederier och operatörer, berättar John, som själv har ett stort intresse av sportdykning.

Problemlösarförmåga utöver det vanliga
Det är naturligtvis en mycket specifik kompetens som behövs för att Dykabs verksamhet ska fungera. Företaget grundades redan 1967 och har haft sjönära tjänster som huvudfokus sedan starten. Det är ett mycket speciellt arbete som kräver stresstålighet, lugn och en problemlösarförmåga utöver det vanliga.
År 2008 tog andra generationen över med John som delägare tillsammans med sina två bröder Jens och Jesper. Kompetensbehovet har utvecklats med tiden och idag behöver man utöver det hantverksmässiga kunnandet även veta hur arbetet påverkar miljön.
– Den största skillnaden idag om man jämför med då bolaget startade är den skarpa miljöprägeln som finns i alla projekt. Men även 1967 började man prata om miljökonsekvenser i vattenmiljöer – så det är inget nytt, men fokus har blivit skarpare, menar John.

Heltäckande partner i sjönära projekt
Dykab medverkar i stora byggprojekt över hela Sverige, med kontoren i Luleå och Stockholm som utgångspunkter. Vid byggnationen av den nya LKAB-kajen i Luleå var Dykab med och utförde anläggningsarbete och slutkontroll. Vid anläggningen av Höga Kusten-bron hjälpte Dykab till med konstruktion av grundfundamenten i vattnet, inklusive friläggning av berg och gjutning av själva fundamenten.
– Vi spränger, gjuter, konstruerar, snickrar, formbygger, svetsar och armerar – allt man gör på land utför vi under vattenytan. Vatten är åttahundra gånger tätare än luft, så det är klart att det innebär större utmaningar, men vi har lång erfarenhet och är den mest heltäckande partnern för den här typen av projekt, förtydligar John Nyström.
Bland aktuella projekt just nu finns ett större engagemang i Stockholmsregionen där Dykab på uppdrag av en energileverantör ska montera omkring 40 ton rostfritt stål under vatten.

Utvecklas med egen verkstad
Dykab är välutrustat både i fråga om personal och maskiner. Företaget har ett antal egna fartyg för olika typer av jobb, egna mudderverk, pråmar, grävare och hjullastare, samt en egen varvsverkstad för det mesta inom stålkonstruktion. Svets-, svarv-, fräsarbeten, plasmaskärning, maskinbearbetning, smideskonstruktioner, tillverkning, reparationer, service och underhåll – allt kan utföras på plats hos kund eller i egen verkstad.
– Vi ser en stor utvecklingspotential i och med att vi har tillgång till så mycket inom vår egen organisation. Den största tillgången är personalen och den kunskap de besitter. Vi satsar på expansion tillsammans med vår lojala personal, understryker John Nyström.