Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Dykjobb på entreprenad

Rapps Dyktjänst AB utför alla typer av vattenentreprenader, från muddring och grundläggning av brofästen till dykarbeten i kärnkraftverk och bergrum.

Rapps Dyktjänst har 23 anställda, varav tio är dykare, och utför alla typer av vattenrelaterade entreprenörsjobb, reparationer såväl som nybyggen.
– Det kan gälla sjöledningar, broar, bryggor etc. Vi har haft full beläggning under en längre tid och ökat upp med ett antal anställda, berättar Agne Rapp, som startade Rapps Dyktjänst för ca 30 år sedan.
De jobbar framför allt med fasta anläggningar även om det förekommer att de besiktigar fartyg.
– Vi schaktar, muddrar spränger, formar, svetsar och skär. Mycket av det vi gör är provisoriska arbeten som används vid byggandet av till exempel broar och annan infrastruktur.
Rapps Dyktjänst förfogar över en stor maskinpark, med bland annat fem flytande plattformar, varav den största är ”Big Red”. Den har en yta på 300 kvm och fyra ben på 27 meter. Egenvikten är 200 ton och lastkapaciteten ca 350 ton.
– I samarbete med en stålkonstruktör har vi själva konstruerat alla våra plattformar. De går att manövrera via fjärrstyrning och alla kranar och plattformar kan transporteras på vår 80ton/meters kranlastbil förutom den största, Big Red, som kräver 10st trailers. Det gör utrustningen mobil och betyder att den kan användas i alla typer av vattendrag. Vid vår bas i Fyllinge, söder om Halmstads centrum, har vi en 1.500 kvm verkstad där vi utför reparationer och underhåll på befintlig utrustning och utvecklar ny utrustning allteftersom behoven uppstår.

Komplicerade uppdrag
Verksamhetsområdet täcker södra Sverige och företaget är ofta anlitat som underentreprenör åt Skanska, Peab och NCC. Rapps Dyktjänst utför uppdrag åt Trafikverket, Fortifikationsverket, Vattenfall och Trafikverket färjerederierna. En stor kund är OKG med kärnkraftverket i Oskarshamn där de gjort många dykjobb i deras system. Företaget har även ramavtal med Göteborgs hamn och utför för närvarande reparationer på kajer i Skandiahamnen. Arbetena inkluderar nya ishylsor på betongpålar, byte av anoder och fendrar och att med en egenmodifierad robot vattenbila bort gamla isskydd och betong.
– Vi gör en hel del jobb i Göteborg. Ett av de större projekten är södra Marieholmsbron för Skanska. Där har vi muddrat i Göta Älv för grundläggning av brostöden. För att anlägga spontgroparna har vi schaktat manuellt, utfört bottengjutningar samt länsat groparna. Vi är med och bygger stödet till bron och skär bort stålkonstruktionen runt betonggjutningarna. Vi har även bultat ihop bropelare och förbereder nu för att lägga ner alla elkablar. Den passerande sjötrafiken gör arbetet komplicerat, berättar Agne Rapp.
Ett jobb av det ovanligare slaget är i ett bergrum för ett raffinaderi på västkusten.
– Fyra, fem man från oss vattenbilade i det delvis vattenfyllda rummet 500 meter in och 150 meter ner i berget. Det var ett speciellt jobb, som krävde mycket utrustning, avslutar Agne Rapp.