Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

e-man är bäst på integration

Några av norra Europas mest komplexa organisationer har valt att samarbeta med integrationsbolaget e-man. Bolaget grundades i Örebro men har sedan länge ett kontor i centrala Västerås. Med kunder som ABB, SAS och Postnord har e-man lyckats bygga ett starkt varumärke som ständigt strävar framåt.

En av grundarna som också är bolagets vd heter Hans Sollerman och han är en visionär med stora ambitioner för e-man. Redan från början var siktet inställt på att göra verklig skillnad för kunder med mycket omfattande verksamheter. Att bygga hållbara och flexibla integrationslösningar var huvudmålet och det har gått över all förväntan.

Västerås givet
Liselott Alnestig är enhetschef i Västerås med ansvar för utveckling av företagets relationer i hela regionen. Hon har varit verksam inom branschen i drygt 30 år varav de senaste 12 på e-man.
– Att vi etablerade verksamhet i Västerås är egentligen inte speciellt konstigt med tanke på att vår första kund finns här. Dessutom kommer Hans Sollerman från Västerås från början. Vi har kvar de relationer som började byggas upp då företaget grundades, det är kännetecknande för oss att vi bygger mycket långsiktiga samarbeten, säger Liselott.

Bäst på integration
Systemintegration bygger på att olika system kan kommunicera felfritt och automatiserat utan att användaren upplever fördröjning eller tvingas göra åtgärder varje gång man exempelvis växlar mellan olika program.
– Att informationstransaktionerna mellan de olika systemen går smidigt och framförallt per automatik är lika viktigt som att exempelvis telefonen fungerar, kommenterar Liselott.
På frågan om hur e-man lyckats knyta till sig så stora kunder som ABB, SAS och Postnord svarar hon:
– När företaget grundades fanns ett flertal verksamhetsområden, men för 13 år sedan fattades ett beslut att vi skulle satsa på systemintegration och att e-man skulle vara absolut bäst på det. Nu är vi i stort sett i mål där, som vi ser det.

Leverantörsoberoende
e-man säljer helhetslösningar för systemkommunikation, det vill säga kompletta integrations- och systemförvaltningstjänster. Företaget har den erfarenhet och kompetens som krävs för att lotsa och bistå i alla tänkbara frågeställningar som kan uppstå. Det handlar, som Liselott Alnestig noga poängterar, om mycket mer än ren systemutveckling.
– Vi gör en helhetssatsning tillsammans med våra kunder och ser till att allt fungerar, oavsett vilken systemleverantör de har. Vi ser till exempel att integration i molnet ökar explosionsartat och det har vi länge varit väl förberedda på.

Utökade samarbeten
Den övergripande ambitionen för e-man är att fortsätta satsa långsiktigt för att vara med och påverka den framtida utvecklingen inom digitaliseringen.
Som ett led i det utvecklas nu utökade samarbeten med universitet och högskolor, bland annat Örebro Universitet där e-man är med och sponsrar en professur inom datavetenskap.