Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Easit förenklar det svåra med IT

Avancerad digital teknik är inte mycket värd om den är krånglig att använda. Easit är experter på att översätta komplexa funktioner till användarvänliga verktyg inom IT. Nu finns det goda möjligheter för den som vill vara med och bygga nästa generations mjukvara, där information och teknik i harmoni skapar nöjda användare och kunder.

Easit har byggt en hel affärsidé på att leverera enkelhet.
– Det är en del av vårt DNA säger Fredrik Person, vd på Easit. 
Tanken att IT ska vara enkelt genomsyrar allt Easit gör. Den finns med i utvecklingen av egna produkter som omfattar bland annat service management, affärsflöden, dataanalys, avidentifiering, datautsökning och beslutsstöd. Lika självklart finns den väl förankrad i Easits konsultverksamhet. 

Ser över kompetensförsörjningen
Inom Easit finns specifik kompetens för att bygga system för ärendehantering och för hantering av stora mängder testdata likväl som produktionsdata. Konsultverksamheten omfattar i princip allt som rör systemutveckling, integration, arkitektur och verksamhetsutveckling antingen på distans eller ute hos kund.
För att även i fortsättningen kunna leverera kraftfulla och enkla verktyg som lyfter kundens verksamhet behöver Easit se över sin långsiktiga kompetensförsörjning. Att hitta och rekrytera de bästa inom branschen är ingen lätt uppgift. Systemutvecklare är bland de mest eftertraktade på marknaden, och stora myndigheter och företag med egna IT-avdelningar söker liksom Easit efter de bästa.
– Vi måste helt enkelt visa att vi är den bästa arbetsgivaren och att vi kan erbjuda många olika typer av uppdrag, säger Fredrik. Ett jobb hos oss är varierande och man lär sig något nytt hela tiden. Jag tror att det är viktigt för dagens systemutvecklare och alla som funderar på en karriär inom IT och systemutveckling att få jobba med olika uppdrag för olika kunder. Att dessutom komma in en i ett lag där man kan få arbeta med det bästa får alla att utvecklas ännu mer.
På Easit finns stort utrymme för innovation och kreativitet, här kan systemutvecklare testa nya tankar och idéer – att tillämpa regeln ”så har vi alltid gjort” existerar inte hos Easit enligt Fredrik. Variationen skapar intresse och på Easit finns stort utrymme för medarbetarna att själva lägga upp sitt arbete inom ramarna för det aktuella projektet. Easit uppmuntrar till att experimentera med ny teknik, till exempel nya ramverk, blockchain, AI och machine learning, allt med målet att förbättra och förenkla.
– Vi ska ha nöjda medarbetare som känner att de får utrymme för sin kreativitet. Då kommer vi också att få nöjda kunder. Det ena föder det andra och det är så vi har lyckats bli framgångsrika. Det kan låta enkelt – och vi vill även stå för att det enkla oftast är det bästa.

Söker spännande projekt
Easit har vuxit mycket under de senaste åren och behöver i närtid förstärka teamet i Sundsvall med ett flertal förmågor. För att hitta rätt personer ser man till att synas överallt där framstående IT-människor rör sig. Det behöver inte vara en senior konsult som är rätt för alla uppdrag – även juniora konsulter med rätt vilja och engagemang kan få utrymme att växa med Easit.
– Vi letar efter nya spännande projekt hela tiden. Det kan även vara samarbeten med andra företag och kunder där vi hittar ett vinn-vinn förhållande på lång sikt. Det viktigaste är att vi kan erbjuda en bredd och vara en utvecklande arbetsgivare. Det gör att fler duktiga framtida kollegor söker sig till oss, säger Fredrik.
Den som söker sig till Easit bör vara nyfiken på andra människor och vara öppen för kommunikation och samarbete. Teknisk expertis är självklart viktig men adderar vi på det ett väl fungerande team med stort engagemang och vilja så når vi hur långt som helst.