Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

EBP på väg in i ny marknadsposition

Karosstillverkaren EBP (European Body Panels) ingår i Techtank, ett teknikkluster i södra Sverige som samlar avancerade industri- och teknikföretag. Genom öppnandet av sitt nya kontor i Coventry ser EBP och övriga medlemsföretag fram emot att ytterligare stärka sin närvaro på den brittiska marknaden. Samtidigt är investeringstakten hög i fabriken i Olofström.

EBP tillverkar karossdelar i nischvolymsegmentet. Det innefattar pressning, laserskärning, sammansättning och ytbehandling av exteriördelar som därefter levereras till fordonstillverkare och underleverantörer över hela världen. Det som gör EBP till ett ytterst spännande företag är att man tillverkar originaldelar som används i såväl klassiker från 1940-talet till splitternya modeller som inte ens har visats i bilsalongerna ännu.

Nytt läge på marknaden
På EBP erbjuds möjligheten att få ta del av den senaste teknologin för att framställa originaldelar för några av bilbranschens mest attraktiva varumärken. Med namn som Aston Martin, Audi och Volvo på kundlistan står sig EBP riktigt bra i konkurrensen om attraktiv arbetskraft. Men trots det har man nu en stor utmaning i att hinna med i fordonsbranschens snabba uppgång.
– Kapaciteten i Europa är begränsad i förhållande till utvecklingen på marknaden. Fordonsbranschens uppgång ger oss ett nytt läge – från att ha varit sparsam med sina investeringar ser vi nu ett uppsving inom fordonsindustrin. Fler modeller lanseras och det ställer naturligtvis helt andra krav på underleverantörerna än tidigare, förklarar Ulrica Larsson, vd och delägare i EBP.
EBP är dock inte sena med att göra egna investeringar för att hålla jämna steg med marknaden. Bland annat i form av en ny 3D-lasermaskin som gör att EBP äger hela processen med att designa, utveckla och tillverka exteriördelar till framstående fordonstillverkare. För några år sedan investerade man också i ett fullskaligt mätrum.

Växande rekryteringsbehov
Samtidigt som marknaden utvecklas med en ökande efterfrågan så blir det allt svårare att hitta kompetens. I alla fall i närområdet. Många företag slåss om ungefär samma kompetensgrupper i Olofström och södra Sverige. Då gäller det att man som arbetsgivare kan sticka ut med mervärden som lockar potentiella arbetstagare.
– Mycket handlar också om att säkerställa att teknikintresserade ungdomar väljer utbildningar som är kopplade till det rekryteringsbehov som finns i regionen. Att vi som arbetsgivare kan visa att vi har en spännande arbetsplats att erbjuda är då oerhört viktigt. Vi arbetar för att knyta kompetens tidigt, exempelvis genom att erbjuda praktik- och lärlingsplatser, berättar Ulrica Larsson.
Genom att etablera ett inom Techtank gemensamt försäljningskontor i Coventry kommer EBP närmare en av sina nyckelmarknader. Det kommer med stor sannolikhet också att generera affärer då man kommer geografiskt närmare en av de största kunderna och den expansion som pågår inom den brittiska bilindustrin. Rekryteringsbehovet inom EBP förväntas därmed utökas under de kommande åren.
– En framgångsfaktor med Techtank är stödet från kommun och region och att mycket engagerade personer driver nätverket så att vi medlemmar kan fokusera på det vi är bra på. Vi kan förlita oss på att vi får stöd i form av kompetensutvecklingsinsatser, nätverksträffar och nya kontaktytor. Etableringen i Coventry är verkligen ett lysande exempel på det, säger Ulrica Larsson.