Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ecorub tillverkar ekologiskt gummi av gamla bildäck!

Det har funnits sofistikerade metoder för återvinning av glas, papper, plast och metall, sedan lång tid tillbaka. Men när det gäller vulkaniserat gummi har det saknats teknik som kan omvandla gummit till ett tekniskt användbart material. Detta är främsta orsaken till att däckbergen runt om i världen växer, men nu kan den trenden vändas!

Det svenska teknikföretaget Ecorub har utvecklat den teknik man själva använder för att omvandla återvunnet vulkaniserat gummi till tekniskt avancerade TPRR material. Från utslitna däck till tekniskt revolutionerande material.

Hur är det möjligt?
– Processen startar med att däcken mals till ett pulver. Som sedan blandas med återvunna plaster och organiska material. Slutligen tillsätts våra bindemedel för att uppnå den molekylära bindning som gör TPRR materialen så unika, användbara, enkla att använda.
När rågummi vulkaniseras, som vid däcktillverkning, förändras rågummits egenskaper till den grad att det har stoppat alla tidigare försök att producera högkvalitativa produkter av återvunnet gummi. Ecorubs teknik drar däremot nytta av vulkningsprocessen. TPRR materialen kan dessutom formas med alla konventionella metoder, befintliga maskiner, verktyg. Det krävs därmed inga investeringar i maskinparken för att växla till TPRR, vilket gör omställningen snabb, enkel, och direkt lönsam. Men den största vinnaren är miljön!

Förstår jag detta rätt, är det bra för miljön om fler produkter tillverkas av TPRR?
– Helt rätt. TPRR reducerar bergen av utslitna däck. Men, TPRR kan dessutom återvinnas gång på gång utan att materialets egenskaper försämras nämnvärt. Detta är en mycket viktig materialegenskap, troligen den allra viktigaste, om man menar allvar med uppsatta mål om hållbar utveckling, menar Åke Paulsson, forskare samt vd för Ecorub.

Kan TPRR ersätta konventionella gummi- och plastmaterial i alla konstellationer?
– Våra material är banbrytande inom många olika produktområden och det tillkommer hela tiden nya användningsområden via samarbetet med våra kunder.
De begränsningar vi idag känner till för TPRR är inom området livsmedelsklassade förpackningsmaterial, samt produktområden där färgen blir ett hinder. TPRR är ett svart genomfärgat material beroende på att gummidäcken är svarta. Så Nej, TPRR kan inte ersätta alla konventionella gummi och plast material. I dagsläget.
Det finns emellertid metoder att belägga TPRR med ett tunt ytskikt som går att färgsätta, på så sätt tillverkas gummimattor i olika färger. Men i dagsläget ser vi inte att kravet på kulörta färger hämmar vår tillväxt. Bilindustrin använder exempelvis materialet i sin ursprungliga färg till lister, karosseridetaljer, stänkskydd, pluggar, tätningar, osv, så vi väljer att lägga vårt fokus på de segment där ett svart genomfärgat TPRR material lämpar sig bäst.

Hur utvecklas företaget?
– Mellan april 2018 – december 2018 genomfördes en mycket snabb utveckling av Ecorub. Vi köpte en fabrikslokal på 6000 kvm. Vi investerade i maskiner som har utvecklats för våra speciella behov. Samt mer testutrustning till vårt laboratorium. Detta gör oss väl rustad att möta efterfrågan på TPRR material i pelleterad form för exempelvis formsprutning.
– Vår teknikutveckling för återvinning av vulkaniserat gummi har tagit Ecorub till en världsledande position inom vårt segment, vilket ett antal internationella utmärkelser befäster.
Nu inleds fas II i vår utvecklingsstrategi med att vi sätter fokus på de kommersiella fördelarna med TPRR via olika marknadsföringsprojekt i Europa och Asien.

Ett av projekten öppnar marknaden för TPRR-materialen inom 3D-print tekniken. Det är en grupp Svenska ledande företag som driver projektet och vi ser vårt deltagande som en biljett på tåget mot framtiden. 3D tar blixtsnabbt produkter från ide stadiet till konsumentled med hjälp av extremt kostnadseffektiv produktion av enstaka detaljer.

Så man kan säga att ni förväntar er en ljus framtid för grönt gummi?
– Absolut! I dagsläget drivs ett närmast yrvaket intresse för Ecorub av insikten att alla naturtillgångar krymper i snabb takt. Materialåtervinning är en absolut nödvändighet inom alla branscher och omställningen till en cirkulär ekonomi måste ske relativt snabbt.

Att då oblygt kassera över 300 miljoner däck årligen, enbart i Europa! Utan att gummit återvinns till nya produkter kan naturligtvis inte fortgå, det förstår alla i dagsläget. Frågan är bara hur länge det kan pågå med hänvisning till att återvinningstekniken saknas, trots att den finns! Ekonomiska fördelar driver på omställningen, säger Åke Paulsson.

Ett par Amerikanska företag såg dessa fördelar med TPRR, köpte licenser och tillverkar nu detaljer till alla stora biltillverkare i USA. Vi har goda indikationer på att bilindustrin i Europa och Asien följer exemplet. Ett antal tillverkare av gummi, plast, detaljer från olika branscher har visat stort intresse för TPRR, men mer kan Åke Paulsson inte avslöja i dagsläget.

Det gröna gummit, som är svart till färgen, bidrar till en cirkulär ekonomi så tillverkningsindustrin har allt att vinna på ett materialbyte i sina produkter. TPRR ligger helt enkelt i linje med alla högtidligt uttalade miljöengagemang!