Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

EEL vill knyta ihop den nordiska marknaden för vitvaror

Vitvarukoncernen EEL satsar på att knyta ihop Norden som en gemensam och därmed starkare marknad. Flera strategiska förvärv har lett till att EEL idag är branschens största inköpsorganisationer för vitvaror. En effektiv samordning och nya förvärv banar väg för en fortsatt stadig tillväxt där en effektiv logistik med Örebro som utgångspunkt står i centrum.

Från centrallagret i Örebro förser EEL cirka 450 butiker inom Sveriges största vitvarukedjor ELON och Elkedjan med allt från tunga vitvaror till småelsartiklar. Grundarna valde Örebro framför ett antal större städer. Valet var enligt koncernchef Christer Larsson relativt enkelt då Örebro dels utmärkte sig som ett framstående logistiknav och dels kunde leverera en mycket god etableringsservice.
– Örebro har visat sig vara ett mycket bra val ur flera perspektiv, konstaterar Christer, som även påtalar den starka tillväxt som präglat koncernen under det senaste årtiondet.
Första året gjorde EEL en betydande vinst med en omsättning på 457 miljoner kronor. I fjol landade omsättningen på nära 4 miljarder kronor, vilket visar på en för regionen mycket viktig och kraftfull utveckling där EEL utgör en långsiktigt stabil arbetsgivare och samarbetspartner.

Störst på vitvaror
ELON och Elkedjan är tillsammans marknadsledande när det gäller vitvaror i Sverige med över 50 procent av marknaden. Det gör EEL till branschens största inköpsorganisation och en av Nordens största vitvarukoncerner.
– Vi har även integrerat hemelektronikkedjan Euronics Norge med sina 63 butiker som ett dotterbolag, vilket blev ett första steg för att knyta ihop den nordiska marknaden. Efter förvärvet av Canvac i Mariestad har vi även breddat produktutbudet med centraldammsugare, luftavfuktare och luftvärmepumpar, berättar Christer Larsson.
Under våren 2014 har centrallagret i Örebro byggts ut med 25 000 kvadratmeter, vilket innebar nästan en fördubbling av lagerytan till 55 000 kvadratmeter. Ytan behövs, eftersom drygt en miljon produkter passerar lagret årligen. I samband med utbyggnationen gjordes även en stor uppgradering av lagerterminalens logistik med förlängda spår in i terminalbyggnaden.

ELON på nätet samt lansering av ny tjänst
EEL har redan skapat nära 120 direkta arbetstillfällen i Örebro sedan starten för drygt tio år sedan. Indirekt blir det ännu fler om man räknar med samarbetspartners för kringservice. EEL bidrar också till att öka intresset för regionen genom att locka besökare, förlägga större möten och konferenser lokalt. Ett exempel är den stora årliga EEL-mässan i april som lockar ungefär 1600 besökare till Örebro under tre dagar.
EEL är inne i en expansiv fas med siktet inställt på fler strategiska förvärv som kommer att stärka koncernens position i Norden och kanske hela norra Europa på sikt. Genom att lyfta ELONs webhandel på nätet med ett helt nytt omnikanaltänk kan nya kunder nås, och det kommer att ställa nya krav på centrallagrets kapacitet.
– Nu finns hela ELON:s sortiment på nätet, det är ett led i vår tillväxtambition. Vi har även satsat på att kombinera vårt utbud med nya typer av tjänster, nu även kökssnickerier. Här har vi vårt eget varumärke Bäcklunda, och sortimentet kommer att integreras i samtliga butiker framöver. Det understryker vår strävan efter ständig förnyelse och att alltid ligga steget före konkurrenterna, avslutar Christer Larsson med.