Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Effektiv byggprocess och hög miljömedvetenhet gäller för Wäst-Bygg

Wäst-Bygg är en samhällsbyggare med stort engagemang och ses ofta som en pionjär när det gäller hållbart byggande. Attraktiva lägen, en hög kundanpassning och en effektiv byggprocess gör att beställare av kommersiella fastigheter och logistikbyggnader ofta kommer tillbaka och väljer Wäst-Bygg för nya projekt.

Wäst-Bygg är ett privatägt företag och är idag ett av de större byggföretagen i Sverige. Företagets huvudsakliga marknad sträcker sig från västra Sverige till Mälardalen i öst. Kontoren är strategiskt placerade med huvudkontor i Borås samt filialer i Göteborg, Varberg, Jönköping och Stockholm.
Byggverksamheten omfattar huvudsakligen större samhällsprojekt som logistikanläggningar, kommersiella fastigheter och bostäder. Wäst-Bygg bedriver också projektutveckling.
 
Formar framtidens bostäder
Wäst-Bygg skräddarsyr allt efter kundens behov. Attraktiva lägen, en hög kundanpassning och effektiv byggprocess är typiska karaktärsdrag som gör att kunderna väljer Wäst-Bygg om och om igen.
– Genom vår effektiva byggprocess, höga miljömedvetenhet i planering och projektering hoppas vi på att få vara med och forma framtidens bostäder för både kommunala och privata beställare, säger Wäst-Byggs kvalitets- och miljöchef Johan Gustafsson.
Halland är en expansiv region och flera projekt har färdigställts de senaste åren. Flera nya projekt är också på gång. Bland annat uppförs just nu en logistikanläggning åt Prisma i Halmstad. Projektet avser nybyggnad av lager och kontor i norra Halmstad med uthyrningsbar yta på ca 15 000 kvm varav 950 kvm kontor.
Wäst-Bygg är också totalentreprenör för nybyggnation av Varbergs Bostads nya lägenheter på Sörse äng. En av utmaningarna i det projektet är att uppfylla de högt ställda energikraven och fokus på hållbarhet ur alla perspektiv.
– Sörse äng är speciellt intressant då projektet kombinerar social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi är naturligtvis stolta över att få vara en del av Varbergs utveckling, kommenterar Johan Gustafsson.
 
Wäst-Byggs bärande miljötankar
Wäst-Bygg har länge varit involverade i miljödiskussionen och strävar efter att minska sin miljöpåverkan genom olika insatser. Aktuella projekt vittnar om detta. Sedan 2012 får Wäst-bygg el från egenägda vindkraftverk i Falkenberg vilket i sin tur medför lägre koldioxidutsläpp, bland annat.
– Byggnaderna vi bygger ska vara hållbara under lång tid framöver ur både ekonomisk och ekologisk synvinkel.  Minskad energiförbrukning ger lägre koldioxidutsläpp. Det ger inte bara naturen lite andrum, det betalar sig också flera gånger om, menar Johan Gustafsson.
Wäst-Bygg väljer i första hand material med låg miljö- och hälsopåverkan. Hög energiprestanda ger lägre energianvändning och eftersom företaget är verksamt i Halland är målet att en hög andel energi skall komma från förnyelsebara energikällor, som är lite av Hallands signum.
Johan Gustafsson poängterar att med vårt nuvarande levnadssätt förbrukar enbart Europa tre jordklot, men vi har bara ett. För att arbeta mot ett hållbart samhälle krävs inte bara ekologiska eller miljömässiga aspekter utan även ekonomiska och sociala aspekter.
– Fler och fler inser att den ekologiska aspekten sätter de yttre ramarna för all mänsklig verksamhet. Den ekonomiska aspekten beskriver hushållandet – att vara sparsam med de resurser vi har, mänskliga såväl som materiella. Det banar väg för en ekonomi som inte förbrukar kapitalet utan tar av avkastningen. Vi på Wäst-Bygg verkar för detta genom att vi är med i ett tidigt skede och omsorgsfullt planerar och projekterar utveckling av bostäder. Det handlar om en helhetssyn och totalansvar – från valet av mark till byggnadens utformning, resurssnål och miljövänlig produktion och till sist energisnåla byggnader med god innemiljö.
 
Hållbarhet ur alla perspektiv
Johan menar att vi behöver bli bättre på att lära oss av naturen. Tekniken för att komma hela vägen fram finns till stor del redan men den behöver utvecklas.
– Inom en snar framtid kommer många av våra bostäder till stor del vara självförsörjande på el. Det kan vara med hjälp av lokala vindkraftanläggningar, solpaneler, naturlig vattenrening och energieffektiva hushållsapparater. Överskottsenergi och förnybara energikällor värmer vårt varmvatten och kommer kunna ladda våra elbilar. Livscykelanalyser kommer behöva utföras i en allt större grad för att säkerställa rätt material och rätt valda tekniska lösningar.
Som samhällsbyggare vill Wäst-Bygg bidra till ett hållbart samhälle genom att implementera nya arbetssätt, produktionsmetoder, och tekniska lösningar. Man är redan en bra bit på väg genom att sedan några år tillbaka erbjuda miljöcertifierad byggnation enligt miljöklassningssystemen GreenBuilding, Miljöbyggnad, Svanen och BREEAM. Och mer är på gång, Wäst-Bygg kommer även fortsättningsvis att värna om hållbarhet ur alla perspektiv.