Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Effektiv drift och lönsamhet tryggas av Linköpings Tungservice

Linköpings Tungservice bedriver en mångfacetterad verksamhet med många grenar. Den gemensamma nämnaren utgörs av industrins behov av tjänster som effektiviserar och förenklar vardagen. Övergripande så handlar det om kompletta lyft- och transporttjänster, industriservice samt underhållstjänster som tryggar en effektiv drift och därmed även fortsatt lönsamhet och tillväxt för industrikunder.

Tunghantering och transporttjänster utgör ryggraden i Linköpings Tungservice. Det var med den här typen av tjänster som grundare och vd Cai Pettersson etablerade företaget 1989, men erbjudandet utökades snabbt med industriservice och underhållstjänster.
Idag strävar Linköpings Tungservice mot att bli rikstäckande. För närvarande erbjuder företaget ett komplett tjänsteutbud med lokal närvaro från södra Norrland till Skåne, men hjärtat finns dock kvar i Östergötland med huvudkontor i Linköping.

Växande industriservice och kompetensfrågor
Linköpings Tungservice flyttar stora maskiner, ofta mångmiljoninvesteringar, samt hela industrier med upp till flera hundra enheter. Det är en uppgift som kräver ingående kunskap om industrins processer, samt tillgång till tekniskt avancerade lösningar.
– Även korta stillestånd kostar enorma summor och därför måste tjänsterna vara utformade så att minimalt stillestånd kan garanteras. Det är en utmaning när man handskas med enheter på flera ton, men också en spännande nisch där vi har lyckats etablera ett starkt varumärke, säger Cai Pettersson.
Det är dock inte varje dag som hela fabriker ska flyttas. Även om det händer, speciellt i samband med tillväxt. Industriservice och underhåll började som kompletterande affärsområden men idag är det den verksamheten som växer snabbast inom Linköpings Tungservice. Hit räknas tjänster som lageruppbyggnad, maskinuthyrning, förebyggande underhåll samt reparationer i maskinparken.
– För att vi ska kunna fortsätta växa måste vi få tag på rätt kompetens. Här är vi nytänkande och lyhörda. Nytänkande i det att vi vågar satsa på ungdomar som vi lär upp själva och lyhörda i det att vi alltid lyssnar på vad branschen efterfrågar. Det finns ingen skräddarsydd utbildning som svarar på vårt behov, men vi har mycket kunskap i vår egen verksamhet som vi tryggar genom egen upplärning.

Tror på tillväxt och ökad sysselsättning
Linköpings Tungservice vågar även vara nytänkande i fråga om nya samarbeten. Tillsammans med studenter från Linköpings universitet har man gjort en omfattande företagsanalys som genererat ett antal förbättringsåtgärder. Ett område var ökad synlighet med behov av en tydlig företagspresentation som vd precis har sett över innehållet i.
– Vi är mycket tacksamma för samarbetet med universitetet och hoppas på fortsatt utbyte framöver. Vi kommer även att satsa mer offensivt på tillväxt såväl i Östergötland som utanför regionen. Målsättningen är att vi inom tre år ska öka både personal- och omsättningsmässigt med omkring 30 procent.
I dagsläget sysselsätter Linköpings Tungservice ett tjugotal personer, men inom loppet av några år hoppas man på att kunna få tag på ett tiotal till.
– Vi har ett mycket utbrett nätverk där vi samarbetar med många underleverantörer. På så vis bidrar vi till en ökad sysselsättning även på andra företag. Nu när vi satsar på att anställa mer personal i den egna verksamheten så kommer samarbetet med underleverantörerna också att öka, det ena föder det andra, menar Cai Pettersson.