Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Effektiv godshantering med själ och hjärta

SAS dotterbolag Spirit Air Cargo hanterar gods som importeras och exporteras från Sverige med flyg. Hanteringen måste vara ultraeffektiv men samtidigt vara så noggrann och omsorgsfull att godset inte skadas. Idag är spårbarhet en mycket viktig del i kvalitetskedjan och här sker i skrivande stund en stor upprustning genom hela organisationen.

När all dokumenthantering digitaliseras inom Spirit Air Cargo kommer man att kunna garantera en mycket högre spårbarhet och dokumentsäkerhet. Det är en självklar utveckling för ett företag som även i fortsättningen ska hantera stora mängder flyggods på ett smidigt och framförallt hållbart sätt.
– Digitaliseringen ger oss helt nya möjligheter att möta såväl kunder som anställda. Den nya generationen medarbetare är så rutinerade när det gäller IT att de förutsätter en effektiv organisation för det. Samtidigt kan en ökad digitalisering bidra till att skapa ännu effektivare flöden genom hela verksamheten, säger Claes Runström, Sverigechef för Spirit Air Cargo.

Först med att vara certifierade för läkemedel
SAS och Spirit Air Cargo är först i Skandinavien med att vara IATA-certifierade för hantering av läkemedelstransporter via flygplatsen. För att överhuvudtaget bli godkända och certifierade för en sådan hantering krävs strikta rutiner för hur läkemedlen ska förvaras under hela transporten, från ankomst och vidare till mellanlagring och slutligen distribution.
Olika läkemedel har olika krav gällande temperatur vid förvaring, och därför finns det fyra olika tempererade lagerutrymmen på Arlanda Airport som Spirit Air Cargo förfogar över. Lagren är ständigt övervakade och har sensorer som larmar vid eventuella temperaturavvikelser.
– Vi måste kunna garantera en viss nivå av säkerhet för såväl individen, det vill säga slutkonsumenten av läkemedlen, som för våra kunder rent ekonomiskt. Läkemedel betingar ofta ett högt ekonomiskt värde, och här handlar det ofta om stora volymer, säger Magnus Persson på Spirit Air Cargo i Arlanda.

Allt handlar om säkerhet
Det tog nästan tre år att få IATA-certifieringen, och Magnus Persson har varit en av initiativtagarna till det från start. Idag ansvarar han både för vidareutveckling av läkemedelshanteringen på flygplatsen samt även för utbildningar inom området.
– Allt handlar om säkerhet. Att personalen som handhar och ansvarar för hanteringen av godset har rätt utbildning och kompetens är av största vikt, säger Magnus. Även dokumentation och spårbarhet är viktigt. Om en kund upptäcker att ett läkemedel har skadats ska man kunna spåra var i transportkedjan det begåtts ett misstag.
Tack vare utvecklingen av det nya systemet för läkemedelshantering inom Spirit Air Cargo har läkemedelsbranschen fått en ännu säkrare service i den omfattande transportkedjan.