Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Effektiv materialhantering skapar bättre lönsamhet

En mer effektiv och hållbar industri behöver en välplanerad och smart intern materialhantering. Mycket handlar om att med samma tankesätt som gäller inom lean manufacturing skapa ett bättre materialflöde och stötta en högre produktionstakt genom att rätt sak alltid finns på rätt plats.

Det som man på Ropack Materialhantering i Skurup inte vet om materialhantering är nog inte värt att veta. Få företag har en lika lång erfarenhet av att bygga kundunika materialhanteringssystem som skapar effektiva flöden, och här har Ropack funnit sin nisch inte enbart i Skåne utan över hela Norden.
– En effektiv intern materialhantering inkluderar stort som smått. Att uppnå ökad lönsamhet i kundens processer är det främsta syftet, och för att klara det driver vi en ständig utveckling inom vårt område, säger Hanna Larsson Davinski, som äger och driver företaget tillsammans med sin bror Niklas Larsson sedan några år tillbaka.
Både Hanna och Niklas har ett långt förflutet inom bolaget, och såg det som en naturlig utveckling att ta över hela verksamheten när tillfälle gavs.

Från industriugnar till pallastare
När Ropack etablerades 1952 var inriktningen en annan. Företaget började med att tillverka industriugnar, för att snart komplettera med maskiner för lastning och avlastning av olika produkter, främst oljefat. På den vägen kunde nya produkter utvecklas för att hantera allt fler godstyper, och idag är Ropack en komplett partner inom materialhantering.
– I princip allt som kan lastas på pall är av intresse. Vi har ett stort sortiment av pallastare för alla typer av emballage, avlastare för burkar, dunkar och liknande. Kring det skapar vi hela transportsystem, såsom rullbanor, kedjetransportörer och transfervagnar – allt som kan behövas för att effektivisera våra kunders verksamheter, berättar Hanna Larsson Davinski.
Industriugnarna tillverkas fortfarande, men i mindre omfattning. Den största tillväxten framöver kommer också att kretsa kring olika lösningar för en ännu mer effektiv materialhantering.

Helt kundorienterade
Ropack har nyligen lanserat ett nytt moduluppbyggt koncept för mobil materialhantering som man kallar för Smartpack. Med Smartpack kan pallastaren växa tillsammans med verksamheten, eftersom systemet kompletteras med fler moduler allteftersom.
– Smartpack är en flexibel pallastare som kan flyttas och utökas med fler funktioner efter behov. Smartpack är specifikt bra för mindre aktörer som inte kan eller vill göra en större investering men som ändå har ett behov, förklarar Hanna Larsson Davinski.
Ropack är även bra på att utveckla maskiner som inte finns på marknaden. Specialmaskinerna är helt kundunika och kan utvecklas för att hantera udda format eller för att passa in i små eller besvärliga utrymmen, som exempel.
– Vår nisch är att utveckla kundorienterade lösningar. Även standardsortimentet anpassas efter kundens behov, tillägger Hanna.
Tack vare sin långa erfarenhet kan Ropack serva kunder inom olje- och petrokemisk industri såväl som inom livsmedelsindustrin och läkemedelsbranschen. Mycket levereras också till nordisk verkstadsindustri som vill effektivisera sina flöden ytterligare. Här finns en stor tillväxtpotential framöver.