Sön 5 dec / År 39 / Nr 4 2021

Effektiv produktionsförsörjning ger bättre lönsamhet

Service och logistikföretaget Servistik växer tillsammans med framsynta kunder i Blekinge. I tider av allt högre press på industrin att leverera mer effektivt utgör Servistik en allt viktigare partner för att få ekvationen att gå ihop.

Servistik har utvecklat en bred verksamhet inom service och logistik som passar för såväl stora som lite mindre kunder i Östergötland, Stockholm och Blekinge. Att istället för att oroa sig över logistiken kunna fokusera mer på kärnverksamheten är ett starkt argument för många att välja en extern partner som sköter helheten kring materialflöden genom verksamheten.

Effektiv materialförsörjning avgörande
I Blekinge fokuserar Servistik på det ena av sina två affärsområden, nämligen Produktionsförsörjning. Det andra området är Bygglogistik som erbjuds kunder i framförallt Stockholmsområdet och delar av Östergötland.
– Att satsa på produktionsförsörjning är en naturlig utveckling i en region som Blekinge, som kännetecknas av många producerande industrier. Vi kan bidra till att öka lönsamheten i deras produktion genom att effektivisera materialflödet genom hela verksamheten, förklarar Michael Utterström, försäljningschef på Servistik.
Servistik samarbetar med aktörer av stor betydelse för regionen såsom Saab Kockums i Karlskrona. Med det kommer också ett stort ansvar för den regionala utvecklingen, eftersom en effektiv materialförsörjning är avgörande för att bibehålla en effektiv produktion och därmed också konkurrenskraft.

Goda utvecklingsmöjligheter
Godsmottagning, ankomstkontroll, inlagring, interna transporter och materialförsörjning för produktionslinor är tjänster som Servistik arbetar med dagligen. Samtliga är relativt tidskrävande processer, att outsourca dem frigör därmed mycket tid som istället kan koncentreras till utveckling av kärnverksamheten. Det är stora företag inom industrin medvetna om, men faktum är att även de lite mindre aktörerna kan dra nytta av en effektivare materialförsörjning.
– Vi tar kundens stödprocesser och gör dem till våra kärnprocesser. Det finns fortsatt goda utvecklingsmöjligheter i Blekinge och vi har redan flera spännande samarbeten på gång. Att våra tjänster behövs inom medelstora och större företag vet vi, och vi kan tillföra en effektivitet som gör att svenska tillverkningsbolag i större omfattning kan fortsätta konkurrera med lågkostnadsländernas alternativ, menar Michael Utterström.
Servistik kan bidra till en ökad lönsamhet tack vare effektiva materialflöden. Att se till att rätt saker finns på rätt plats vid rätt tillfälle är inte så enkelt som det låter – det kräver noggrann planering och struktur. Det kan Servistik erbjuda.
Michael Utterström ser fram emot att få välkomna nya kunder i samband med att företaget gör en mer omfattande satsning i Blekingeregionen under kommande år.