Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Effektiv samlingsplats för utbildningar från olika lärosäten

Kommundrivna Campus Telge bidrar till att höja utbildningsnivån i Södertälje. Genom att erbjuda en tillgänglig och kreativ samlingsplats för utbildningar vid flera olika lärosäten kan Campus Telge möjliggöra högre studier för ett större antal kommuninvånare. Via Campus Telge kan man nämligen välja en utbildning som finns på en annan ort, utan att behöva flytta dit.

Södertälje har en enorm arbetsmarknad. Trots det är arbetslösheten något högre än den genomsnittliga för Sverige, och inpendlingen till Södertäljes arbetsmarknad är stor.
– Campus Telge ska verka för att skapa balans, så att fler Södertäljebor får arbete lokalt och företagen i kommunen kan trygga framtida arbetskraft utan att behöva leta allt för långt bort. Här spelar utbildningsnivån en avgörande roll, inleder Cathrine Haglund, verksamhetsansvarig på Campus Telge.

Butikschef, lärare, socionom och kriminolog
Campus Telge bedriver ingen egen utbildningsverksamhet utan är en samlingsplats för utbildningar som erbjuds vid lärosäten över hela Sverige. Även yrkeshögskolestuderande kan nyttja Campus Telges lokaler och resurser såsom vidarekonferensutrustning samt möjligheten att skriva tentor på hemmaplan.
Vilka utbildningar som kan läsas via Campus Telge varierar beroende på aktuella samarbeten, men i dagsläget kan man bland annat utbilda sig till butikschef, lärare, socionom och kriminolog lokalt i Södertälje. Inom YH kan man läsa till tandsköterska, logistikledare och samordnare inom omsorgen. Via ett samarbete med Högskolecentrum i Bohuslän erbjuds en ettårig utbildning inom sjöfart och logistik, Maritime Sustainability Coordinator, som är en unik utbildning med fokus på den spetskompetens som krävs för att hantera globala utmaningar kring miljö, energi och transport.
Fler yrkeshögskoleutbildningar är att vänta i samband med stora satsningar som görs av vuxenutbildningen i Södertälje kommun, här kommer Campus Telge också att spela en central roll. Cathrine Haglund ser även möjligheter för utökade samarbeten med bland annat Nyföretagarcentrum och andra entreprenörsinriktade organisationer.

En del av Södertälje Science Park
Nu till årsskiftet flyttar Campus Telge till Snäckviken där verksamheten kommer att vidareutvecklas i delar av AstraZenecas gamla lokaler. Det ger ytterligare ett lyft eftersom framtida Södertälje Science Park nu är under uppbyggnad i området.
– I framtiden kan vår närhet till nya verksamheter i science park-området vara en avgörande faktor för att få fler utbildningar till Södertälje, funderar Cathrine Haglund.
Intresset för distansutbildningar har vuxit mycket på senare år. Det kan bero på flera olika saker, bland annat att det idag är svårare att flytta på grund av bostadsbristen. En annan starkt bidragande faktor är att fler påbörjar sina studier efter några år på arbetsmarknaden, då man oftast redan har rotat sig på ett ställe och därför har begränsade möjligheter att flytta.
Modellen för distansutbildning möjliggör även för kombination av utbildningar från olika lärosäten, något som Campus Telge gärna vill utveckla ännu mer för att trygga framtidens arbetskraft lokalt.