Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Effektiva insatsförband byggs upp i Östergötland

Hemvärnet har på riksnivå lyckats bra med det senaste årets rekryteringsinsatser. Intresset fortsätter att öka och nya förband utvecklas med nya förmågor. Det kan även konstateras vid de två hemvärnsbataljonerna knutna till Helikopterflottiljen i Linköping, där även medelåldern sänkts kraftigt. Det innebär ett stort steg in i framtiden, och det moderna Hemvärnet spelar redan idag en central roll i Sveriges totalförsvar.

Precis som det moderna Hemvärnet i övriga Sverige är Östergötlands hemvärnsförband tekniskt välutrustade, välutbildade och motiverade för uppgiften att skydda samhället vid kris.
Enligt Major Nicklas Kamperhaug, chef för Livgrenadjärgruppen, är kunskapsgenerering och förmågan att skapa intresse för Hemvärnet bland de absolut viktigaste uppgifterna för Försvarsmakten framgent.
– Eftersom hemvärnsförbanden idag står för mer än hälften av det svenska försvarets stridsberedda personal borde ännu större resurser tilldelas för att stärka denna centrala grundfunktion, säger Kamperhaug, som även poängterar att Livgrenadjärgruppen, en grupp på drygt tio personer, ansvarar för utbildning och fortbildning av cirka 1200 hemvärnssoldater vid 30:e och 31:a hemvärnsbataljonen i Östergötland.
I Östergötland är hemvärnsbataljonerna integrerade med övrig militär verksamhet vid Helikopterflottiljen på Malmen i Linköping.

Känslan av att göra skillnad
Att fler söker sig till Hemvärnet är avgörande för att Sverige ska kunna bibehålla ett försvar som snabbt kan mobilisera och vara på plats för att skydda, bevaka, ytövervaka och stödja samhället vid kris. Uppgiften täcker hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid exempelvis naturkatastrofer till väpnade insatser i krig.
Eftersom Hemvärnet uteslutande består av frivilliga som enligt avtal tjänstgör några dagar eller veckor per år är det oerhört viktigt att Försvarsmakten kan erbjuda något värdefullt i gengäld, utöver ekonomisk ersättning.
– Hemvärnssoldater har ofta en annan sysselsättning större delen av året och tar tjänstledigt för att vara med på våra övningar. Vår viktigaste uppgift är då att se till så att varje övning upplevs som meningsfull och givande. Om de åker härifrån med en känsla av att göra skillnad, blandat med en känsla av självförverkligande, då har vi lyckats och då kommer förhoppningsvis fler att söka sig till Hemvärnet, menar Nicklas Kamperhaug, som själv valde Hemvärnet framför andra befattningar efter att ha genomgått Stabsprogrammet (SP) 2008.
– Att valet föll på Hemvärnet hade mycket att göra med att jag såg störst utmaning här. Jag blev först utbildningschef för två hemvärnsbataljoner i Stockholm, där lyckades vi bygga upp ett helt nytt hemvärn och samma resa har även gjorts i Östergötland.

Bygger effektiva insatsförband
Hemvärnets uppgift kretsar idag kring att bygga upp effektiva och välutbildade insatsförband. Hittills har det under 2015 rekryterats cirka 80 nya soldater till Östergötlands hemvärnsbataljoner och prognosen ser fortsatt positiv ut för resten av året.
– Det höjer statusen på en anställd att vara med i Hemvärnet. Då vet jag som arbetsgivare att de har en bra värdegrund som jag kan ha nytta av i företaget. Folk som är beredda att lägga sin lediga tid, och ta ledigt från jobbet för att bidra till samhället. Jag vet att de är flexibla, tänker själva och är vana att jobba i grupp med att lösa problem, förklarar Mats Löfgren, tidigare bataljonchef för Hemvärnet i Linköping. Han fortsätter:
– Med lång erfarenhet av att bygga militära förband antog jag utmaningen att slå ihop två bataljoner i Östergötland, och så började en ny resa där jag fick vara med och bygga upp ett helt nytt hemvärn vid Helikopterflottiljen. För mig är det viktigt att fortfarande få vara med och driva utvecklingen av framtidens hemvärnsförband och därför har jag valt att stanna som instruktör vid Livgrenadjärgruppen.
Idag driver Löfgren även ett par McDonald’s restauranger i Linköping, och han understryker således vikten av att alla som kan och vill även bör engagera sig i det svenska försvaret.
– För egen del ser jag en stor belöning i att få vara delaktig och bidra med min kunskap. Att dessutom få behålla den sociala gemenskapen som Hemvärnet erbjuder är också en stor inspirationskälla för mig personligen, säger Mats Löfgren avslutningsvis.