Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Effektiva logistikflöden garanteras i Eskilstuna

Alla typer av verksamheter som är beroende av effektiva logistikflöden, inklusive större etableringsytor samt möjligheter att knyta ihop olika transportslag, bör ta sig en extra titt på Eskilstuna.

Eskilstuna ligger precis rätt. Som en del av Stockholm Mälardalen har Eskilstuna bra kommunikationer till och från Stockholm och Arlanda. Trots närheten till huvudstaden kan Eskilstuna fortfarande erbjuda mark och lokaler till attraktiva priser.
– Läget är vår främsta konkurrensfaktor, samt att vi i vår region har en god tillgång på kompetent arbetskraft. Man når ungefär 3,5 miljoner människor inom en timme från Eskilstuna, och cirkeln kring Storstockholm blir allt större. Nu säger man ofta Stockholm – Mälardalen som en region och det kan vi dra nytta av i Eskilstuna, säger David Hofmann, vd för Eskilstuna Logistik och Etablering AB.
Än är tillgången på etableringsmark god, men allt fler upptäcker fördelarna med Eskilstuna som etableringsort.

Kapacitet på räls finns
Det kommunala utvecklingsbolaget Eskilstuna Logistik och Etablering AB ska verka för en fortsatt stark tillväxt inom logistikintensiva branscher, såsom produktion, logistik och transporter för handel, e-handel, industri och datacenters. Det grundläggande uppdraget är att skapa förutsättningar för nyetableringar som genererar fler arbetstillfällen i Eskilstuna.
Eskilstuna Logistikpark förbinder tre olika transportslag: väg, järnväg och flyg, på ett mycket bra sätt. I Eskilstuna Kombiterminal finns kapacitet för att ta emot mer gods på järnväg som lastas om från och till vägtransporter. För den som vill minska sitt miljöavtryck genom att få över mer gods på räls är det definitivt ett alternativ värt att undersöka.
– Vårt fokus på logistik och industri är väldigt brett. Alla företag som producerar något som ska levereras, eller som säljer och lagerhåller stora volymer, är potentiella kunder för oss, tillägger David Hofmann.

Stärker hela Eskilstuna
Flera företag har redan upptäckt fördelarna med Eskilstuna, och då inte minst i fråga om läget. Bland de senaste etableringarna finns Amazon Web Services, Rockwool och Arver Lastbilar. Det är en intressant trio, eftersom de representerar tre helt skilda branscher, men samtliga är lika beroende av goda kommunikationer.
– Rockwools etablering stärker industrin i området och kan skapa upp till 150 nya jobb i den egna fabriken. Indirekt blir det ännu fler arbetstillfällen fördelade på service, handel och underleverantörer, upplyser David Hofmann.
Detsamma gäller för Arver Lastbilar, som bygger ett nytt skandinaviskt nav för kommersiella fordon och logistik i Eskilstuna Logistikpark. Företaget planerar för en toppmodern lastbilsanläggning med försäljning, service och reparationsverkstad, som ska serva större delen av Norden.
– Att Arver Lastbilar väljer att etablera sin serviceanläggning här innebär ett stort mervärde för hela området, befintliga verksamheter samt tillkommande företagsetableringar och stärker härmed Eskilstunas attraktionskraft ytterligare, säger David Hofmann som avslutning.