Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Effektivare virkeshantering från Vislanda till sågverksindustrin

Som lyhörd maskinleverantör till sågverksindustrin får C. Gunnarssons Verkstads AB ofta tillfälle att utveckla och tillverka modern utrustning inom virkeshantering till sågverksindustrin. Företaget har flertalet av Sveriges större sågverk som kunder och har under de senaste åren även levererat utanför Sveriges gränser till bland annat Ryssland, Finland och Estland.

Sågverksindustrin präglas av en positiv anda nu och befinner sig samtidigt mitt i en vilja att investera i modernare teknik. Det småländska verkstadsföretaget C. Gunnarssons Verkstads AB (CGV) hjälper sågverken in i moderniseringen genom att erbjuda automatiserade lösningar inom virkeshantering – till och med automatisk emballering av virkespaket.

Specialiserad inom virkeshantering
Vi är ofta med ifrån idé till installation och driftsättning med våra kunder eftersom vi har lång erfarenhet och kompetens inom mekanik och automation.
– Det är uppskattat av våra kunder att vi har egna resurser och kompetens för både konstruktion och tillverkning och egen automationsavdelning, konstaterar Jörgen Gunnarsson, som tillhör andra generationen i familjeföretaget.
CGV har levererat storskaliga och effektiva lösningar till kunder på hemmaplan som Vida Vislanda, Södra Timber Långasjö och Holmen Timber Braviken. Samtidigt finns internationella leveranser som exempelvis till Finland, Estland, Ryssland och Nordamerika.
– Vi är involverade i virkeshanteringen när det handlar om råsorteringar i anslutning till såglinjer, justerverk efter att virket kommit från torkningsprocessen samt även hyvlerier för
högre volymer, fortsätter Jörgen.

Automatisk emballering
CGV har utvecklat en unik produkt för helautomatisk emballering av virke, CGV Wrapper. Lösningen har tagit flera år att utveckla och finns nu installerad på sågverk i Sverige och den första till Finland levereras i slutet av detta år.
Ambitionen är att nå ut till sågverk i större omfattning och lösningen borde vara eftertraktad eftersom den sparar många arbetstimmar i emballeringsprocessen samtidigt som den bidrar till att förbättra arbetsmiljön för alla som arbetar med virkeshanteringens sista steg.
– Vi marknadsför CGV Wrapper på en internationell fackmässa i Hannover som är inriktad på träbranschen, och vi arbetar kontinuerligt för att utveckla tekniken inom virkeshantering, säger Jörgen Gunnarsson som avslutning.