Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Efter 160 år satsar Zinkgruvan mer på framtiden än någonsin förr

Zinkgruvan Mining, som är en del av Lundin Mining, satsar på att säkra gruvdriften många år framöver genom att satsa mer på prospektering är någonsin förr. Zinkgruvan är den största privata arbetsgivaren i Askersunds kommun och är en viktig ekonomisk motor i regionen. Långsiktiga investeringar pågår i skrivande stund.

Tätorten Zinkgruvan strax utanför Askersund har byggts upp kring den gruvdrift som startade i området för 160 år sedan. Precis som namnet antyder är det främst zink som bryts, men det finns även stora koncentrationer av bly och koppar. Zink är huvudkomponenten i galvanisering och förlänger därmed livslängden för andra metaller. Efterfrågan på zink ökar i takt med att fler människor runt om i världen flyttar in till städerna och får tillgång till bättre boende, infrastruktur och modern teknik.

Zinkgruvan inne i stark utvecklingsfas
Zinkgruvan har varit i kontinuerlig drift sedan starten 1857 och med åren har gruvan blivit djupare och djupare. I dagsläget bryts malm på ned till 1.300 meters djup. På 800-meters nivån hittas huvudnivån med konferenslokaler, kontor, verkstäder och matsalar. Utvecklingen inom gruvbranschen går i en rasande fart och i Zinkgruvan drivs flera projekt parallellt med varandra. Just nu dras wifi under jord och ett nytt produktionssystem håller på att testas. Ett nytt sandmagasin är precis färdigbyggt.
– Dessutom har vi redan under 2017 slutfört ett expansionsprojekt för att öka produktionskapaciteten med cirka tio procent, till en lägre kostnad än planerat vilket naturligtvis ger en extra fjäder i hatten nu när vi står inför nästa steg i företagets utveckling, menar Agne Ahlenius, vd för Zinkgruvan Mining.

Prospektering visar vägen in i framtiden
Under kommande år kommer företaget fortsätta öka takten på prospektering. Planen är att börja leta efter ytterligare fyndigheter nära den befintliga verksamheten för att kunna använda den infrastruktur som redan finns. Det är en stor kostnadsfördel som gör att lönsamheten blir större och nya investeringar kan räknas hem snabbare.
– Prospekteringen har hittills varit väldigt framgångsrik och då känns det naturligtvis stimulerande för oss att fortsätta investera för att kunna trygga driften i Zinkgruvan under många år framöver, säger Agne Ahlenius.
Malmproduktionen under 2016 blev 1,2 miljoner ton producerad malm och omsättningen cirka 1,5 miljoner kronor. Under 2017 har Zinkgruvan Mining satsat mer på prospektering än under något annat år sedan gruvan togs i drift för över ett och ett halvt sekel sedan.