Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Efter stora teknikkliv byggs en kundorienterad kultur

Den Växjöbaserade verksamheten för dagens Howden Axial Fans, tidigare Fläkt Woods AB, köptes hösten 2014 av brittiska Howden. Efter en stadig uppgång under den senaste femårsperioden ser vd Fredrik Albertson fram emot ytterligare tillväxt under nya ägare.

Howden Axial Fans utvecklar och tillverkar anläggningar för rökgasrening, uppvärmning, värmeåtervinning, kylning och ventilation. Fredrik Albertson har arbetat inom bolaget i drygt 15 år och har under den tiden varit med om många stora teknikkliv.
– Det är just förmågan att ta dessa kliv som har varit vår största framgångsfaktor, och för att kunna driva den fortsatta utvecklingen behöver vi precis som många andra teknikföretag i Växjöregionen rekrytera kompetent arbetskraft.
För Howden Axial Fans processer krävs ofta ingenjörskompetens i kombination med en lång erfarenhet av att driva avancerade tekniska projekt.
– Vi ser stora fördelar med att bygga upp ett bestående teknikintresse från grunden och därför är vi med och driver GoTech tillsammans med andra teknikföretag i Växjö. Det är en långsiktig investering där en kontinuerlig utveckling av regionens teknikkompetens står i centrum. Resultatet är långsiktigt.

Med i matchen
Allt som konstrueras i Växjö är kundanpassat och specialdesignat efter specifikation. Det finns inga standardsystem som lätt kan plockas från hyllan i ett jättevaruhus av anläggningar. Eftersom den Växjöbaserade verksamheten, som är en av tre inom Howden Axial Fans, fokuserar mycket på rökgasrening så handlar det nästan uteslutande om riktigt stora anläggningar för industriell tillämpning.
– Stora industrier och kraftverk som behöver en effektiv och driftsäker rökgasrening är typiska kunder för oss. Alla pratar om miljön och energieffektiviseringar idag och det sätter press på utvecklingen av nya tekniska lösningar för att minska det industriella avtrycket på miljön. Men så länge det finns någon form av utsläpp som måste renas så är vi med i matchen, säger Howden Axial Fans vd Fredrik Albertson.
Med effektiv rening kan utsläppen minska dramatiskt och på så vis bidrar företagets lösningar och processer till en renare miljö. Där det inte är möjligt att ersätta en viss teknik kan den istället uppgraderas för att trygga en fortsatt drift. Som exempel kan Howden Axial Fans system möjliggöra effektivisering och processutveckling i befintliga fossileldade kraftverk så att mer energi genereras med mindre utsläpp från samma mängd använd råvara.

Lyssnar på kunderna
Ingenjörsföretaget Howden grundades redan på 1860-talet av James Howden. Verksamheten kretsade från början kring konstruktion och byggnation av skeppsmotorer men kunde snart breddas mot angränsande områden där förbrännings- och ångteknik tillämpas. Från det är steget mot axialfläktar, som används bland annat för rökgasrening, inte så stort som man kan tro.
Howden ägs i sin tur av amerikanska Colfex, vars motto är att lyssna på kunderna enligt devisen ”Customers Talk – We Listen”. Den filosofin anammas även i Växjö, där arbetet med att bygga upp en ännu starkare kundorienterad verksamhetskultur nu pågår för fullt.