Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Efterfrågan på bränsle kommer alltid att finnas

Familjeföretaget Hällberg & Son är certifierad Preemåterförsäljare och erbjuder drivmedel, eldningsolja och smörjmedel till privat- och företagskunder i Jämtland, Härjedalen och Hälsingland. De senaste åren har varit lyckosamma med god tillväxt och det för i sin tur med sig nya möjligheter – och utmaningar. I vilken riktning kommer Hällberg & Son att utvecklas när företaget växer ur sin nuvarande kostym?

Sandra Andersson fick kontakt med Hällberg & Son som inhyrd ekonomikonsult. Hon utvecklade snabbt intresse såväl för branschen som för familjeföretaget och anställdes som vd i april i år.
– Det är klart att det finns utmaningar med att ha en ojämn fördelning mellan män och kvinnor men vi arbetar för att det ska bli en större mångfald i vår verksamhet. Jag är övertygad om att det ger väldigt mycket tillbaka i form av kunskapsutbyte, mångsidighet och en trevlig atmosfär att jobba i, säger Sandra.
De senaste årens tillväxt kan mycket väl härledas till företagets förmåga att tänka nytt och våga satsa på nya saker. Marknadens lönsamhet styrs förvisso av oljepriset men efterfrågan är knuten till den regionala utvecklingen.
– Efter en större storm fanns det ett stort behov av att ta vara på fällda träd, varpå efterfrågan på bränsle steg utöver förväntan i vår region. Efter ett tag gick efterfrågan ner igen, vilket visar på hur känslig marknaden är för förändringar. Att vi ändå fortsätter att vidareutveckla vår verksamhet och satsar på det vi tror på visar att vi är en pålitlig och stabil samarbetspartner i regionen, fortsätter Sandra.

I framkant miljömässigt
Bränsle kommer alltid att behövas där det bedrivs någon form av verksamhet. Nu stiger efterfrågan speciellt på miljöbränslen som exempelvis syntetisk diesel HVO 100. Tillgången är dock begränsad och det gör att bara ett fåtal tankställen kan erbjuda det. Hällberg & Son har i nuläget tankstationer som utöver diesel även erbjuder HVO 100.
– Vi kommer absolut att fortsätta hänga med i utvecklingen och hoppas att tillgången på HVO 100 blir bättre. Hur det blir har dock en stark anknytning till politiska beslut. Att vi ska ligga i framkant rent miljömässigt i vår region är självklart för oss idag och i framtiden, avslutar Sandra Andersson med.