Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Efterlängtad revidering i köldmedieförordningen ökar säkerheten

Att låta certifiera service- och installationsföretag inom olika teknikområden är ett sätt att skydda beställaren. Tanken bakom certifiering sträcker sig också till att omfatta konkurrensfördelar för företag som vill visa att deras kompetens uppfyller marknadens krav. Som ackrediterad tredjepartsorganisation certifierar Incert på högsta nivån.

Det kan kännas övermäktigt för vanliga beställare att sätta sig in i olika teknikområden för att få en värmepump installerad eller sin AC kontrollerad i bilen exempelvis. Ofta tar man för givet att de som arbetar med de här sakerna dagligen verkligen kan sitt område och därmed kan föreslå den optimala lösningen för just de förutsättningar som man som kund har.
Tyvärr är det inte alltid så det fungerar i praktiken, och därför har marknaden börjat efterfråga olika typer av certifieringar som kan skydda beställare, men som också fungerar som en konkurrensfördel för de företag som satsar på kunskap och personal med rätt behörighet. Att certifiera verksamheter och personer kan ibland vara ett legalt krav, men ibland frivilligt. Det gäller att hålla koll på vad som gäller, och här kan Incert stötta både utförare och beställare.

Reviderad köldmedieförordning
Incert har god insikt i vilka certifieringar som behövs och efterfrågas mest. Köldmediecertifieringar utgör några av de viktigaste, och det har nyligen kommit nya regleringar inom området som alla som arbetar med köldmedier måste känna till.
Alla som installerar fasta kylanläggningar och värmepumpar i Sverige har sedan länge omfattats av certifieringskrav enligt köldmedieförordningen och gällande EU-förordningar om det krävs ingrepp i köldmediekretsen. I Sverige omfattas även köldmedier i luftkonditionering (AC) i fordon genom den svenska köldmedieförordningen, vilket nu är reviderat sedan 1 januari 2017.
En stor utmaning har tidigare varit att fokus helt omfattat de personer som arbetat med luftkonditionering i fordon, och ansvaret har legat på dem. Det har skapat obalans och en svårkontrollerad marknad, där verkstäder kan förlora sin behörighet om personen byter jobb, men detta kan vara svårt att kontrollera av enskilda beställare.
Sedan januari i år finns det i den reviderade svenska köldmedieförordningen ett större fokus på de bilverkstadsföretag som erbjuder AC-service, inte bara teknikerna som utför jobbet. Företagscertifikat har varit lagkrav inom EU sedan 2009 för stationära anläggningar såsom värmepumpar och kylmaskiner. Den viktigaste revideringen är att det i den svenska köldmedieförordningen nu fastslås att företagscertifieringen även omfattar köldmedier i fordon.

Varför certifiera sig?
Eftersom ordet certifierad inte är skyddat är det viktigt att man kan skilja på olika typer av certifiering. Att vara certifierad av en ackrediterad tredjepartsorganisation innebär att man får sina kunskaper prövade och sin kompetens säkerställd med oberoende, likabehandling och enligt legala krav. Det är med andra ord att betrakta som den högsta nivån inom certifiering.
Därför kan man med rätta säga att Incert utgör en viktig partner för framsynta installationsfirmor och verkstäder som ser värdet av att satsa på öppenhet med dokumenterad kompetens. Att Motorbranschens Riksförbund stöttar utvecklingen bidrar också till att intresset för certifieringar ökar.
Senast den 30 juni i år måste alla bilverkstäder vara certifierade enligt den reviderade svenska köldmedieförordningen. Som bilägare ska du försäkra dig om att bilverkstan har giltiga certifikat för att få en lagenlig och fackmannamässigt utförd service av din bils AC. Om det inte finns certifikat på plats den 1 juli får verkstaden inte längre utföra arbeten med köldmedier, såsom service och reparation av AC-aggregat. Det för allas säkerhet – omfattande både människor och miljö.