Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

eHälsa effektiviserar vården

Gunnar Klein, professor i eHälsa, har fått i uppdrag att bygga upp en ny miljö för eHälsorelaterad forskning vid Örebro universitet. Det har förvisso pågått en del studier som behandlar eHälsa vid universitetet tidigare. Nu blir det dock ett eget forskningsområde där behovet av nya eHälsotjänster samt effekten av dessa studeras.

eHälsa är ett vitt begrepp som omfattar användningen av IT för att skapa möjligheter för bättre hälsa. Inom eHälsa ryms nya tjänster som tack vare teknisk utveckling kan nå fler patienter och korta vårdkedjorna. Med hjälp av eHälsa kan patienter dessutom i större utsträckning sköta sin hälsa själva och samtidigt få en förbättrad interaktion med vården.
– En bärande tanke i utvecklingen av eHälsotjänster är att de ska effektivisera vården till förmån för både patienter och vårdpersonal och göra vårdapparaten mer tillgänglig, kostnadseffektiv och med förbättrad kvalitet, förklarar Gunnar Klein, som aktivt har bedrivit forskning inom området sedan drygt 30 år, bland annat vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Från Örebro till Mocambique
E-Hälsogruppen en del av en centrumbildning på Handelshögskolan vid Örebro universitet, kallad Centre for Empirical Research on Information Systems (CERIS). Det gynnar eHälsogruppen genom ökat kunskapsutbyte med andra forskargrupper som sysslar med eGovernment, IT-säkerhet, utvecklingsmetoder och eLärande.
– Vi vill dessutom i samverkan med regionala aktörer som Örebro läns landsting och alla kommuner inom regionalförbundet samt näringslivet studera och bidra till utvecklingen av nya eHälsotjänster, fortsätter Gunnar Klein, som berättar entusiastiskt om flera olika projekt.
Bland de regionala projekten nämns utveckling av nya appar för smartphones, som tillåter patienter att rapportera löpande om sina symtom och ibland mätvärden.
– Det kan gälla patienter med många olika slags långvariga sjukdomstillstånd men också för att exempelvis få veta hur det går hemma efter en operation med smärta och andra aspekter på livskvalitet, förklarar Gunnar Klein. Nyligen har ett samarbete inletts med webbplatsen ”näracancer.se” som främst vänder sig till unga.
Samtidigt är detta ett område där det pågår ett intensivt internationellt samarbete, inte minst inom EU där eHälsogruppen deltar på olika sätt. Gunnar nämner ett också ett projekt i Mocambique där man arbetar för att HIV-patienter ska få en bättre uppföljning och påminnelser om medicinering.

Ledande inom eHälsa
eHälsa kan även användas för att underlätta beslutsprocesser, där strukturerad journalinformation är väsentligt för ett effektivt utbyte mellan olika vårdproducenter regionalt, nationellt och över gränserna. Det är också en förutsättning för beslutsstöd i vissa situationer och för att bedriva forskning och uppföljning. Som exempel på en spännande utveckling berättar Gunnar Klein om ett stort samarbetesprojekt inom EU, kallat EHR4CR, där eHälsogruppen vid Örebro universitet är med som enda svenska universitet och leder ett rådgivande organ.
Gunnar Klein har under årens lopp skapat ett gediget internationellt rykte inom eHälsa med olika ledande roller i EU-samarbetet och internationell standardisering. Tillsammans med flera nya rekryteringar som är på gång till gruppen bör denna nya satsning gynna Örebro universitet och regionen under många år framöver.