Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Eirhem bygger tryggare boenden

Värdighet, gemenskap och trygghet är ledorden för Eirhems verksamhet. Genom att enbart fokusera på att bygga äldreboenden, vård- och trygghetsboenden kan Eirhem lägga all kraft på att bli bäst på just de här bostadstyperna. Ambitionen blir ännu tydligare med utvecklingen av Varbergs nya landmärke i Breared.

Eirhem är med och utvecklar Varbergs nya framsida i Breared och Apelviken, där man tillsammans med MTA Bygg & Anläggning, Trollängen Bostad, Midhem och Wilgus Invest bygger ett helt nytt bostadsområde.
Övriga byggherrar ska tillsammans uppföra minst 150 nya bostadsrätter i Brf Glimmervyn, och MTA bygger på uppdrag av Eirhem det nya äldreboendet på 54 lägenheter samt ett trygghetsboende med 35 hyresrätter.
– Det här är en mycket viktig utveckling för Varberg som bostadsort, konstaterar Andreas Granberg, vd Eirhem. Intresset för Glimmervyn har varit stort under många år och det känns fantastiskt att vi får börja bygga nu.
Eirhem fick en större tomt tilldelad i kvarteret Glimmervyn redan 2013. Först fem år senare kunde byggprocessen starta – till glädje för alla inblandade samt inte minst för Varbergs kommun.

Projektet understryker ambitionen
Tillväxten och inflyttningen till Varberg visar inga tecken på att avta – snarare tvärtom. Kommunen rustar för visionen om att bli 80.000 invånare år 2030 och bostadsutvecklingen är en av de viktigaste aspekterna för att nå målet.
Eftersom befolkningen blir äldre och fler äldre dessutom är friska längre krävs bostäder som är anpassade för en sådan demografi.
– Vår affärsidé är att bygga tryggare boenden där värdighet, gemenskap och trygghet blir tydliga i de boendes vardag. Det nya äldreboendet samt trygghetsboendet i Glimmervyn blir flaggskepp för oss som verkligen understryker vad vi vill och vart vi är på väg, menar Andreas Granberg.
Äldreboendet ska drivas av Attendo och får en livsstilsinriktning mot sport och spa – något som passar bra för Varberg som väletablerad kurort. Trygghetslägenheterna kommer att förvaltas av Eirhem:s systerbolag Midhem.
– Eirhem är en trygg och stabil partner och vi är glada över att äntligen börja arbetet med att utveckla och modernisera Varbergs äldreomsorg, säger Urban Thorén, affärsutvecklingschef på Attendo.

Stolta utvecklare av nytt landmärke
Eirhem ska fortsätta vara drivande i utvecklingen av äldreboenden i Västsverige.
– Vi har alltid de boende som utgångspunkt – deras behov styr vad vi bygger och hur det ska byggas. Självklart satsar vi på hållbart byggande med lågenergilösningar och sunda material och det kombinerar vi med hög tillgänglighet, säger Andreas Granberg.
Att Eirhem är stolta över att få vara med och utveckla kvarteret Glimmervyn är ingen överdrift. Området kommer att bli Varbergs nya landmärke och intresset för att bo här är enormt.
– För de cirka 150 nya bostadsrätterna har vi fått närmare 1000 intresseanmälningar, bekräftar Midhems vd Henrik Svantesson.
Intresset för äldreboendet är troligtvis ännu större – logiskt med tanke på demografin.