Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Eitech förbättrar kundernas processer

Eitech bidrar i utvecklingen av det hållbara samhället på flera sätt. Som teknikkonsulter och specialister på elteknik ser Eitechs medarbetare över både befintlig och ny infrastruktur för väg, järnväg, elförsörjning och datatrafik. Dessutom är man med och energieffektiviserar industrier och större fastigheter i miljöns tecken.

Att arbeta med hållbarhet är inget nytt för Eitech. Det har man jobbat med sedan företaget etablerades i början av 1990-talet. Dagens Eitech är en del av VINCI Energies, ett av världens största teknikföretag inom industriservice och ICT. Med en stark ägare i ryggen kan Eitech investera ännu mer i hållbara lösningar som gynnar hela samhället.

Mycket industrikompetens
Eftersom stora energikrävande industrier är typiska kunder för Eitech kan man snabbt räkna ut att de stora gruvbolagen samt metallindustrierna i norr finns med på kundlistan. Kurt Johansson, enhetschef Eitech Electro i Norrbotten, vill inte nämna några specifika kunder vid namn men bekräftar att Eitech har byggt upp mycket kompetens kring dessa näringar.
– Vi har långa samarbeten med våra kunder i regionen och de representerar ofta Sveriges basindustri på ett eller annat sätt. Något som de har gemensamt är en stark innovationskraft och vilja att satsa på ny teknik och det hjälper vi gärna till med, säger Kurt Johansson.
Eitech har bland annat levererat nya transformatorstationer till kraftindustrin och utveckling av datacenters och digitaliseringslösningar blir allt vanligare bland uppdragen. Elektrifiering av gruvutrustning och truckar är också något som man fokuserar mycket på just nu.

Förbättrar kundernas processer
Oavsett vad uppdraget omfattar så handlar det om att Eitech med hjälp av teknisk expertis och kompetens ska bidra med lösningar som effektiviserar, moderniserar och inte minst miljöanpassar kundernas processer.
– Om vi tar gruvan som exempel så har vi nyligen utvecklat en elektrifierad bana för ett antal truckar i en av Norrbottens gruvor, så att de gamla dieseldrivna truckarna kan bytas mot nya eldrivna varianter. Det är ett stort steg för hela gruvnäringen, poängterar Kurt Johansson.
Eitech har vuxit mycket kompetensmässigt och startat upp fler avdelningar i norra regionen. Ett exempel är en larmteknisk avdelning som installerar och servar olika typer av säkerhetslarm. Det betyder att man inom samma företag har kompetens för allt från högspänning för elkraftslösningar till svagström som används för kameraövervakning, inbrottslarm och passersystem.

Bygger långvariga samarbeten
Eitech bygger gärna långvariga samarbeten.
– Vi fördjupar våra samarbeten med kunder som vi redan har inom elkraft här i regionen, då vi ser ett ökat behov av larm- och övervakningstjänster hos dem. Vi kommer att fortsätta växa tillsammans med kunderna och det optimala är ju att de kan anlita oss för alla typer av el- och säkerhetstjänster, menar Kurt Johansson.