Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Eitech utvecklar och levererar hållbara lösningar i Norrbotten

Hållbarhet är inget nytt för Eitech. Det har man jobbat med sedan företaget etablerades i början av 1990-talet. Dagens Eitech är en del av VINCI Energies, ett av världens största teknikföretag inom elteknik. Med en stark ägare i ryggen kan Eitech investera ännu mer i hållbara lösningar som behövs i samhällets omställning till förnybart och minskad klimatpåverkan.

Eitech bidrar i utvecklingen av det hållbara samhället på flera sätt. Som teknikkonsulter, specialister på elteknik och säkerhetslösningar ser Eitechs medarbetare över både befintlig och ny infrastruktur för väg, järnväg, elförsörjning och datatrafik. Dessutom är man med och energieffektiviserar industrier och större fastigheter i miljöns tecken.
Eftersom stora energikrävande industrier är typiska kunder för Eitech kan man snabbt räkna ut att stora bolag inom gruv-, papper och massa samt metallindustrin i norr finns med på kundlistan, men även datacenter och stora fastighetsägare.
– Vi har långa samarbeten med våra kunder i regionen och de representerar ofta Sveriges basindustri på ett eller annat sätt. Något som de har gemensamt är en stark innovationskraft och vilja att satsa på ny teknik och det hjälper vi gärna till med, säger Kurt Johansson, Regionchef på Eitech Electro i Norrbotten.

Växer inom larm och säkerhet
Eitech har vuxit mycket kompetensmässigt och startat upp fler avdelningar i den norra regionen. Ett exempel är en larmteknisk avdelning som installerar och servar olika typer av säkerhetslarm. Det betyder att man inom samma företag har kompetens för allt från högspänning för elkraftslösningar till svagström som används för kameraövervakning, inbrottslarm och passersystem.
– Vi har på senare tid fokuserat ännu mer på våra befintliga kunder som har anläggningar där man inte jobbat med larm och säkerhet tidigare. Vi hjälper våra kunder att skapa säkra miljöer och skydda såväl människor som egendom. Mycket har till en början kretsat kring brandlarm men vi kommer att arbeta mer med alla typer av larm och säkerhetslösningar, även passersystem, berättar Kurt Johansson.

Flera dimensioner av kompetenser
Eitech erbjuder nyckelfärdiga lösningar och är specialister inom elteknik, kraftförsörjning, larm, säkerhet och instrumentering.
– Vi kan leverera helhet och är i grunden fabrikatsobundna där vi kan optimera teknik och kostnadseffektiva lösningar till våra kunder, säger Kurt Johansson. I Norrbotten pågår många spännande projekt som vår engagerade personal är delaktiga i.
Ett projekt omfattar en uppgradering av malmlok för LKAB:s verksamhet.
– Malmloken förbereds för ny teknik och nya krav som tillämpas på malmbanan, och inkluderar bland annat kommunikation och styrlösningar, Eitech leder installationsarbetet till Bombardier, upplyser Jonas Bergqvist, Eitechs Enhetschef för projektverksamheten på Eitech.
Andra innovativa projekt är elektrifiering av gruvtruckar, effektiv kraftförsörjning till basindustri samt datacenters, och att bygga smarta systemlösningar till fastigheter med både kraft, larm samt säkerhet.
– Vi strävar att göra leveranser i världsklass med stort engagemang och kvalitet, säger Jonas.

Eitech har säkerheten i fokus och har en hög ambitionsnivå på säkerhetsarbetet där det är viktigt att involvera alla i riskanalyser och arbetsmiljöarbetet. Man har bland annat utvecklat en app där medarbetarna får stöd i att göra och dokumentera riskobservationer. Med hjälp av den data som genererats kan man tillsammans utveckla säkerhetsarbetet och minimera riskmoment i det dagliga arbetet.