Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ekolution vill förnya byggbranschen

Morgondagens hållbara bostäder och verksamhetslokaler kan projekteras och byggas redan idag, med rätt kunskap och rätt teknik. Hållbarhet förknippas ofta med energieffektivitet, och det är alldeles riktigt. Det finns dock andra perspektiv som är minst lika viktiga ur hållbarhetssynpunkt, bland annat materialval, design och arkitektur. Ekolution är ett nystartat företag som marknadsför hampa som ett hållbart och flexibelt byggmaterial.

Hampa är en mångsidig och snabbväxande gröda som lämpar sig för en rad olika användningsområden, inte minst som bygg- och isoleringsmaterial. Förutom att hampa är slitstarkt och flexibelt är det också ett rent naturmaterial, helt fritt från skadliga kemikalier. Hus som byggs och isoleras med hampa är därför säkra både ur miljö- och hälsosynpunkt.
Listan kan göras lång över hampans fördelar som byggmaterial. Risken för allergier minskar drastiskt, liksom påverkan på den yttre miljön. Hampa binder nämligen stora mängder koldioxid under husets livslängd och betydligt mer än andra byggmaterial som finns idag, enligt Remi Lorén, som startat Ekolution tillsammans med Marco Germian.
– Vi vill framförallt poängtera att det krävs en samstämmighet inom hela byggbranschen för att vi tillsammans ska kunna utveckla morgondagens hållbara hus. Vi vänder oss därför till större byggföretag och arkitekter som kan tänka sig att integrera hampa i större skala, förklarar Remi.

Presenterade hampabygge för Lena Ek
Remi Lorén har efter flera års studier och arbete utomlands återvänt till Sverige med ett brinnande intresse för hampa som hållbart material.
För Ekolutions del började det 2010 med en hampakonferens i Skåne, där både Remi och Marco Germian medverkade. Idén bakom Ekolution hade redan börjat gro tidigare och fick så fäste under konferensen.
Kort därpå etablerades företaget, som tidigare i år valdes ut som en av 33 framåtsträvande skånska entreprenörer som inför miljöminister Lena Ek fick presentera sin affärsidé för att bidra till den hållbara utvecklingen.

Sveriges första hampabyggkurs
Ekolution har nu en rad olika projekt på gång, bland annat kunskapsutbyte i samband med ett husbygge på Gotland efter ett lyckat pilotprojekt där tidigare i år. I ett annat projekt har Region Gotland också använt hampaisolering. Hampa börjar därmed ta sig in i en konservativ bransch.
Ekolution stod också värd för Sveriges första hampabyggkurs som anordnades i slutet av september med Steve Allen som handledare.
– Vi anordnade kursen tillsammans med Hampvaruhuset på uppdrag av International Hemp Building Association, IHBA. Det var flera som ansökte om värdskapet så det känns extra roligt att just vi fick äran, anser Remi Lorén.
Odlare, politiker, byggfirmor, Högskolan i Kristianstad och Länsstyrelsen bjöds in och de tre kursdagarna fylldes med teori blandat med praktiska inslag där deltagarna fick bygga egna friggebodar i hampa.

Hållbart ur alla perspektiv
I länder som Frankrike och England används hampa redan flitigt som byggmaterial. Utvecklingen har inte gått lika snabbt fram i Sverige, men det hoppas grundarna till Ekolution kunna ändra på.
– Ett hampahus har nyligen utsetts till Englands grönaste byggnad, vilket visar på en skarp hållbarhetsprofil som vi vill tillgängliggöra inom svensk byggindustri. Vi anser att vår idé ligger helt rätt i tiden. Om vi ska kunna bygga hållbart för framtiden krävs innovativt tänkande. Hampa är ett utmärkt alternativ ur ekologisk såväl som ekonomisk och social hållbarhetssynpunkt, understryker Remi Lorén, som alldeles i dagarna knutit kontakt för flera potentiella framtida projekt tillsammans med Medborgarskolan i Kristianstad.
Tanken är att isolera flera replokaler för Medborgarskolans kulturprofil, vilket naturligtvis är ytterligare ett stort steg för hampa i Sverige. Remi Lorén nämner också flera utlandsprojekt med fokus på utvecklingsländer, något som kan bidra till uppbyggnad av hållbara samhällen även här med hjälp av hampa som hållbart material.