Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Ekonomitjänster med prestation, engagemang och glädje

Revision, redovisning och affärsrådgivning är komplexa områden som kräver både branschspecifik och djupgående kunskap. Det har man på baks & co. Det som skiljer byrån från mängden är att man dessutom satsar på ett lite mer personligt förhållningssätt med mycket fokus på samverkan tillsammans med kunden.

Att underlätta för kunderna och göra arbetslivet och vardagen lite smartare, lite bättre och mer lönsam är målet för alla som arbetar på baks & co. Det finns många sätt att göra det på, på baks & co sker det utifrån värderingarna och ledorden prestation, engagemang och glädje (PEG).
– För oss handlar det om att sätta kunden i fokus, att göra så att varje enskild kund känner sig som en VIP-kund, och framförallt att se till så att kunderna känner att det är en samarbetspartner och inte bara en tjänsteman som sitter på andra sidan bordet, förklarar Emma Westholm, kontorschef och delägare i Linköping.

Verkar nära kunderna
Som konsult inom revision, redovisning och rådgivning är baks & co en partner för företag i såväl med- som motvind. Tack vare ett brett nätverk kan baks & co vid behov ta in specialistkompetens, och via någon av sina många kanaler alltid tillsätta rätt kompetens på rätt plats. Skattekonsulter och affärsadvokater är exempel på specialister som kan knytas till Linköpingskontoret om det behövs.
– Oavsett uppdrag så jobbar vi väldigt nära kunderna, vi är transparenta och tydliga med vad vi gör och hur det påverkar kundens vardag. Målet är att kunden ska kunna frigöra tid som istället kan satsas på att utveckla kärnverksamheten. Det är ju därför vi finns, säger Emma Westholm.
Med en växande kundstock i Linköping och övriga Östergötland märks det att baks & co lyckats etablera ett framgångsrikt koncept.
– Kunderna säger ofta att vi är en lagom stor byrå. Vad betyder då begreppet lagom? För oss betyder det att vi är den medelstora byrån med bred och hög kompetens, att vi är en resurs främst för små- till medelstora ägarledda bolag, säger Tobias Ericsson, auktoriserad revision på baks & co i Linköping.

Växer med ägarledda företag
Störst tillväxtpotential finns med stor sannolikhet hos entreprenörsdrivna företag. Eftersom Linköping och Östergötland hör till en av Sveriges mest företagstäta regioner så har baks & co alla möjligheter att lyckas just här.
– Vi har ett stort antal ägarledda företag som kunder i regionen. Ofta söker de en partner som kan bistå med helheten, alltså både revision, rådgivning och löpande redovisning. Vi har allt från bokföring och ekonomitjänster till revision och rådgivningstjänster under samma tak vilket bör underlätta i valet av baks & co som samarbetspartner, menar Emma Westholm.
Ytterligare en aspekt som ger medvind är att baks & co bejakar den digitala utvecklingen. Med det digitala verktyget baks 24.7 kan kunderna sköta stora delar av ekonomiarbetet själva, online, och närhelst det passar dem.
baks & co utsågs av branschorganisationen FAR till Årets framtidsbyrå 2018. En del av motiveringen kretsade kring digitaliseringsarbetet och här ligger baks & co långt fram med den egna lösningen baks 24.7. För många kunder har införande av baks 24.7 medfört en effektivare ekonomihantering och mer tid till kärnverksamheten.