Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

Eksjö Energi har kraft att förändra

I Eksjö finns all viktig infrastruktur samlad inom en och samma organisation. Eksjö Energi ser till att hushåll och företag får avbrottsfri el och fjärrvärme, driftsäker data- och telekommunikation samt rent vatten i kranen. Dessutom säkerställs en välfungerande avfallshantering, drift och underhåll av gator samt vägar och parker runtom i Eksjö.

En av de största utmaningarna för framtiden är att tillhandahålla ett större tjänsteutbud för fler invånare med fortsatt god ekonomi. Eksjö är en liten kommun men ska kunna hålla samma höga servicenivå som betydligt större kommuner. Genom en effektiv samordning av olika verksamheter kan Eksjö Energi garantera att samhällets viktigaste infrastruktur fungerar optimalt.

Vinner på samordning
Som i de flesta andra kommuner är fiberutbyggnaden i full gång i Eksjö. Enligt John Peterson, vd för Eksjö Energi, är kommunen på väg att bli fullt utbyggd – inklusive landsbygden.
– Vi har varit framsynta i utbyggnaden av fibernätet under många år. Genom att vi började bygga utifrån och in, det vill säga vi började utanför tätorten för att arbeta oss in i centrala Eksjö, så har vi inte så mycket kvar att göra för att uppnå full utbyggnad, säger John.
Mycket kraft satsas på att samordna verksamheten på entreprenadsidan för VA, fjärrvärme, elnät, vägar och fiber. För att utveckla samtliga verksamheter behöver man gräva – och att samordna de tjänsterna är därför ett bra sätt att hushålla med resurserna.
– Vi är på gång att bygga upp en entreprenadverksamhet med egna resurser i form av maskiner och personal för att hantera många av våra mindre arbeten. När vi genomför en åtgärd i ett område, VA-, Fjärrvärme- eller fibergrävning måste vi ha sådan samordning att alla delar ses över inklusive överbyggnaden dvs gatan för att få ut mesta möjliga av varje investering, menar John Peterson.
Tidigare förlitade man sig på externa partners för att tillgodose behovet, men med en egen organisation för det kan arbetet samordnas till en högre grad till förmån för såväl Eksjö Energi som för kunder och boende i området.

Kraft att förändra
Eksjö Energi ansvarar för två återvinningscentraler, en i Eksjö och en i Ingatorp, där privatpersoner och företag kan lämna alla avfallstyper. Centralerna är stora i förhållande till kommunens storlek, men det tryggar en bättre återvinning med högre sorteringsgrad.
– Att vara tillgängliga och flexibla är grundläggande för att vi ska kunna hjälpa fler i sitt miljöarbete. Om det är för krångligt att ta sig till en anläggning, eller om öppettiderna är för snäva, så kan det påverka återvinningsgraden negativt, menar John Peterson.
Under 2017 anställdes 20 personer fördelat på olika områden inom Eksjö Energi. Att hålla en hög servicenivå är A och O inom verksamheten och det gäller inom såväl fiberutbyggnad som återvinning, vägunderhåll och numera även utveckling av Eksjös parkområden.
– Nytt för i år är att vi inom Eksjö Energi tar över kommunens verksamhet för drift och underhåll av park- och natur. I en större, gemensam organisation som även omfattar drift och underhåll av vägar och gator kan vi samordna parkverksamheten till en ny nivå och uppnå ännu bättre resultat. Vi har kraft att förändra och förbättra och det kommer att bli mer tydligt under kommande år, säger John Peterson.