Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ektanks engagemang räcker hela vägen

Ektank förblir ett Donsörederi även sedan kontoret flyttat till centrala Göteborg och fartygen registrerats under annan flagg. Det var från Donsö som grundaren tillika ägaren Hans-Yngve Johnsson först startade verksamheten och än idag präglas familjeföretaget, som idag drivs av andra generationen med sonen Jörgen Johnsson som vd, av öns starka sjöfartstradition.

Donsö var länge ett nav för svensk sjöfart och varvsindustri. Även om det idag inte byggs några nya fartyg på ön så finns mycket kunskap bevarad. Donsörederierna, däribland Ektank, representerar ett hundraårigt arv som fortfarande genererar konkurrensfördelar på en globalt pressad marknad.
– Marknaden har börjat lätta efter ett antal tuffa år. Kanske var den senaste finanskrisen den tuffaste som någonsin upplevts inom vår bransch, men nu ser vi en ljusning vid horisonten där varje år känns lite bättre än det förra, kommenterar Jörgen Johnsson.

Miljömedvetenhet och långsiktighet
Ektank har allt sedan kapten Hans-Yngve Johnsson etablerade rederiet på 60-talet fortsatt att förnya verksamheten. Tack vare strategiska investeringar i rätt tid kunde Ektank överleva krisen och idag mår företaget bra.
– Vi opererar med moderna fartyg och hög miljömedvetenhet. Från och med januari i år måste alla som trafikerar Östersjön och Nordsjön byta till ett renare bränsle då den maximalt tillåtna svavelhalten bara får uppgå till 0,1 procent. Vi har valt att gå över till marin diesel som jämfört med den traditionella bunkeroljan är ett renare bränsle, fortsätter Jörgen.
Miljömedvetenhet är en ren konkurrensfördel som Ektank gärna nyttjar. Dessutom förknippas företaget med pålitlighet, personlighet och engagemang.
– Hans-Yngve sitter med i styrelsen och är i allra högsta grad involverad i sitt livsverk. Det är i sig också en styrka för oss då vi gärna påtalar att vi arbetar med långsiktighet. Vi kan visa att vi håller vad vi lovar – för oss räcker engagemang hela vägen.

Kvalitetstonnage och kompetens
Marknaden må ha förändrats, men Ektank har samma kämpaglöd som alltid. För att kunna fortsätta konkurrera på världsmarknaden har man valt att operera under Norsk NIS flagg. Strategin framöver handlar om att fortsätta vårda kundkontakter och utveckla marknadsnära tjänster.
– Att ta nya marknadsandelar i branschen är svårt, men vi vet att vi har ett bra erbjudande att konkurrera med. Samtidigt fördjupar vi kontakten med befintliga kunder.
Ektanks fartyg har byggts med den senaste tekniken för att säkerställa en effektiv drift och låg miljöpåverkan. Alla har hög isklass, vilket behövs för att trafikera norra Europa och Östersjön. Hela organisationen präglas av en mycket låg personalomsättning, det tar Jörgen Johnsson som en bekräftelse på att arbetssättet uppskattas och att personalen trivs.
– Vi har såväl kvalitetstonnage som mycket kompetenta medarbetare. Med det kan vi konkurrera globalt, trots att det råder en överrepresentation av tonnage på tanksidan.
Ektank undersöker nu möjligheter för att förnya flottan i syfte att bibehålla en bra position med utgångspunkt från norra Europa.