Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Elbussar med ultrasnabb laddning kan vara svaret på tuffa EU-mål

Efter flera års intensivt utvecklingsarbete är den världsunika ultrasnabbladdade elbussen Hybricon Arctic Whisper (HAW 12LE) redo för stadstrafik. Den energieffektiva bussen har specialanpassats för att kunna ersätta vanliga dieseldrivna bussar med bibehållen kvalitet.

Hybricon har löst flera utmaningar med den Sverigekonstruerade HAW. För att elbussar ska kunna ersätta traditionella dieseldrivna bussar måste kapaciteten vara likvärdig och avbrott för att ladda elbussen måste minimeras. Det har Hybricon lyckats med genom att HAW bara behöver laddas i fem minuter för varje timmes körning. Det är samma tid som chaufförer brukar ta paus mellan längre körningar och laddningen anpassas efter dessa naturliga stopp.
Elbussarna måste vara energieffektiva för att körtiden ska kunna maximeras. Det har Hybricon löst genom att bussen utrustats med marknadens mest effektiva drivlinor, värmepumpar och system för värmeåtervinning. Bussen har även utrustats med luftridåer vid dörrarna som förhindrar att all varm luft vädras ut under stoppen.
HAW är dessutom lätt att underhålla och serva. Tack vare ett modulsystem där viktiga komponenter är monterade i enheter med snabbkopplingar kan felsökning och åtgärd ske betydligt snabbare än för vanliga bussar. Elbussen behöver inte alltid åka in på verkstad vid eventuella stopp, utan kan oftast återställas på plats vid vägkanten.
För att förebygga haveri är elbussarna utrustade med så kallad telemetrisk övervakning. Systemet kan övervaka sina egna processer och genom egenkontroll ge feedback om något kräver åtgärd. Det ger en optimal drift där eventuella fel kan åtgärdas och haveri förebyggas.

Svarar på nya EU-krav
Umeå lokaltrafik, Ultra, ska ersätta ett antal dieselbussar med Hybricons elbussar för att förbättra stadsmiljön. Linjen mellan Umeå centrum och flygplatsen trafikeras redan av en elbuss från Hybricon, en satsning som utgör början på en resa mot en mer hållbar transportlösning. Till hösten kommer fler gröna elbussar att synas på stadens gator.
– Hybricons unika elbussar är ett välkommet tillskott för att Umeå ska kunna möta framtidens krav på lokaltrafiken, kommenterar Fredrik Forsell, Umeås kollektivtrafikchef.
Till 2020 ska alla nya bussar inom lokaltrafiken i medlemstaterna vara energieffektiva och näst intill fossilbränsleoberoende. Den tystgående elbussen HAW bidrar inte bara till en renare luft utan minskar även bullernivåerna i centrum till förmån för alla som bor och arbetar i närheten av busstråken.
– Målen för 2020 är svåra att uppnå med traditionella förbränningsmotorer. Samtidigt är det inte rimligt att alla bussar kan bytas ut till elbussar inom sex år. Därför har vi även satsat på att utveckla system som går att bygga in i många vanliga bussar, berättar Jonas Hansson, vd på Hybricon.
Omvandlingsprocessen kallas retrofit och innebär att äldre begagnade bussar i princip kan bli fossilbränslefria elbussar.