Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

ElectriVillage erbjuder verklig testmiljö

Genom den unika testarenan ElectriVillage arbetar Mariestads kommun med att uppfylla tuffa klimatmål inom Agenda 2030, som till exempel visionen om en fossiloberoende fordonsflotta. Samtidigt skapas förutsättningar för samhällsutveckling med nya affärsmöjligheter och fler jobb lokalt.

Mariestads kommun har av Unesco blivit utsedd att vara ett Biosfärområde, ett modellområde för hållbar utveckling. ElectriVillage är därför unikt – ingen annanstans i världen finns en lika utvecklad samlad testarena för flera olika branscher: förnybara energisystem, hållbara transporter, logistik och inköp samt affärsutveckling inom hållbarhetsområdet.

Verkliga tester i verklig miljö
ElectriVillage möjliggör för verkliga tester i Mariestads gatumiljö och inom de kommunala verksamheternas dagliga drift. Allt som testas utgår från den mindre eller medelstora stadens behov och förutsättningar, men är möjlig att skala upp och passa i en större kommun.
De mest framträdande målen för Mariestad just nu inom ramen för Agenda 2030 är mål 7 – hållbar energi för alla, mål 9 – hållbara städer, innovationer och infrastruktur samt mål 11 – hållbara städer och samhälle. Alla tre är aktuella i kommunens vätgassatsning till exempel.
– Alla kan inte ha spets på allt, utan snarare fokusera på ett antal områden som man verkligen kan bli bra på. För Mariestads kommun gäller just nu fokus på hållbara energisystem och en fossilfri transportsektorn samt affärsmöjligheter som kan kopplas till det, förklarar Susanne Wallner, som är utvecklingsstrateg i Mariestads kommun.

Region i utveckling
Genom satsningarna på ElectriVillage vill Mariestads kommun skapa förutsättningar för lokala företag att utvecklas och hitta nya affärsmöjligheter. Man vill även locka företag från andra platser att etablera sig i staden. Kommuninvånarna i Mariestad ska kunna känna stolthet och framtidstro över att leva och bo i en region som befinner sig i utveckling.