Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Elektroniska körjournaler skapar trygghet

Att försäkra sig mot olyckor och förluster av olika slag är självklart – och det borde även i allra högsta grad omfatta något så viktigt som körjournaler. Alla som har en nyckel till en företagsbil måste försäkra sig om att körjournalen är rätt ifylld eftersom den utgör ett viktigt bevis på att bilen har använts på rätt sätt. Med elektroniska körjournaler elimineras misstag som är förenliga med den mänskliga faktorn samtidigt som en hel del administrativ tid sparas.

En ofullständig eller felaktigt ifylld körjournal kan bli en dyr företeelse. De manuella körjournalerna är även tidskrävande och ofta kan det vara svårt att fylla i journalen i efterhand om man skulle glömma vid något tillfälle. En elektronisk körjournal kan då ses som en viktig försäkring mot eventuella misstag som i värsta fall kan leda till omfattande skattekostnader för såväl företaget som de anställda.

Varför elektronisk körjournal?
ABAX vd Mathias Eliasson menar att det finns många argument som motiverar en investering i elektroniska körjournaler. Han förklarar:
– Förutom ökad trygghet med eliminerad risk för att felaktiga uppgifter går till Skatteverket så kan elektroniska körjournaler även tillämpas som underlag för fakturering, eftersom de noterar exakta klockslag. Det kan vara viktigt vid klagomålshantering från kunder. Med förenklad administration och mer effektivt användande av företagets fordon sparas dessutom betydande resurser som kan användas till andra investeringar.
Mathias påpekar också att många företag märker att fordonskostnaderna sjunker med 20 procent och ibland mer vid införande av elektronisk körjournal. Den elektroniska körjournalen registrerar alla körningar och skapar därför trygghet i att man alltid kan lita på att rätt uppgifter sparas.

ABAX framgångar
ABAX har sedan 1998 utvecklat och levererat elektroniska körjournaler baserade på ledande GPS-teknik. Framgångarna är så pass omfattande att företaget har lyckats expandera från en handfull till över 300 anställda på bara några år. Med kontor i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Storbritannien når ABAX stora marknader i Norden och Europa.
ABAX har på kort tid utvecklats till en av världens ledande leverantörer av elektroniska körjournaler och GPS-baserade trackingsystem. Företaget utvecklar även Fleet Management System, det vill säga system för uppföljning och kontroll över hela fordonsflottan.
– Fleet Management används främst inom den tyngre transportsektorn. Systemet bygger bland annat på att effektivisera förarnas körbeteende för att spara pengar och miljö. Fjärravläsning av färdskrivarna är också en funktion som underlättar för kunderna. Vidare utvecklas även system för att skydda utrustning och maskiner från stöld, så kallad utrustningskontroll. Det ger ett brett sortiment av produkter som bygger på modern teknologi och gedigen erfarenhet, berättar Mathias Eliasson vidare.

Växer genom uppköp i Europa
ABAX är med sina 150 000 användare marknadsledande i Norden och har idag ungefär 75 procent av marknaden. Ambitionen är att bli ett stort företag i hela Europa, och här är man redan på god väg. Tillväxt genom förvärv av andra företag och produkter hör också till strategin, vilket den senaste investeringen i England vittnar om. Under året kommer personalstyrkan i England att utökas mot 100-talet med kontor på flertalet orter.
ABAX söker ständigt utöka personalstyrkan i alla länder där företaget har egna kontor. I skrivande stund söker man bland annat systemutvecklare till Norge och erfarna säljare till det svenska huvudkontoret i Västerås.