Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Elektroskandias ledtider närmast oslagbara

Örebros rykte som framstående logistiknav förstärks i takt med att allt fler företag väljer regionen för etablering av logistiktunga verksamheter, handelscentra och centrallager. Bland pionjärerna finns Elektroskandia, som etablerade sitt nordiska centrallager i Örebro redan 1967.

Elteknikgrossisten Elektroskandia levererar kvalitetsprodukter och tjänster med hög precision till kunder över hela Sverige och vissa delar i övriga världen. Efter den senaste kvalitetsmätningen står det klart att företaget nu är bättre än någonsin; 99,75 procent av kunderna upplever en genomgående hög kvalitet i sina leveranser från Elektroskandia.
– Betyget omfattar allt från produktkvalitet till leveranssäkerhet och serviceåtagande. Det är den högsta noteringen någonsin. Att vi ligger så pass bra till gällande upplevd kvalitet mot kund visar att vi är på rätt väg, kommenterar Peter Landenberg, logistikdirektör på Elektroskandia i Örebro.

Bäst på snabba leveranser
Under åren har stora investeringar gjorts för att öka kundnöjdheten. Elektroskandia strävar inte minst efter att ha en hög tillgänglighet med korta ledtider, något som man säkerställer genom att ha närmare 50 000 artiklar i lager i Örebro. Sortimentet omfattar över 250 000 olika produkter som går att beställa för leverans inom en till sju dagar. För lagervaror gäller leverans nästa dag om beställningen gjorts innan klockan 18.00 dagen innan.
– Vi strävar efter kvalitet i alla led. Korta ledtider är oerhört viktigt i vår bransch, där våra kunder förväntar sig leverans av beställda varor inom 12-24 timmar. Genom att automatisera våra processer i allt större utsträckning kan vi bli ännu mer effektiva i vårt kundbemötande, hävdar Peter Landenberg.
Drygt hälften av de ordervaror som plockas hanteras via automatiserad lagerteknik. I Örebro finns ett avancerat kranlager som hämtar varorna, packning och slutkontroll görs dock alltid av människor.

Nytt lager höjer effektiviteten
Elektroskandia är en stor och betydande arbetsgivare i regionen med drygt 320 anställda. Trots att man satsar mycket på automatisering så är nya arbetstillfällen att vänta framöver när Elektroskandia ökar kapaciteten.
Ägaren Sonepar har tagit beslut om att bygga ett nytt lager som ersätter det gamla, automationsgraden blir högre och det kommer att skapas nya jobb med lite annorlunda inriktning än tidigare.
– Den nya fastigheten blir den enskilt största investeringen i våra franska ägares historia. Det nya lagret ska vara färdigställt till årsskiftet 2016/17, och utgör ett viktigt steg i vår tillväxtambition i regionen, upplyser Peter Landenberg.
Ännu är det inte fastställt var det nya lagret ska byggas i regionen, men det kommer utan tvekan att bli ett mer effektivt och långsiktigt hållbart tillskott till en redan stark verksamhet med Örebroregionen som utgångspunkt.