Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Elementum möter framtiden med ny teknik

Hösten 2012 startade Elementum Eco AB i Bollebygd. Företaget förtillverkar vägg och bjälklag-takelement av högpresterande isoleringsmaterial, fritt från organiska material. – Det här är framtiden, tycker affärsutvecklaren Johan Enberg.

Elementum Eco är framsprunget ur ett EU-projekt från 2012 och byggtekniken kommer från utvecklingen av ett unikt väggelement – den så kallade Ecoväggen – som användes vid renoveringen av flerbostadshus i Brogården i Alingsås.

Brogården byggdes under miljonprogrammet och har under åren 2008-2014 renoverats till passivhus-standard. Projektet omfattade cirka 300 lägenheter och genomfördes som en partnering mellan Skanska och Alingsåshem.

Har redan växtvärk
Johan Enberg som då arbetade som vd för Sundolitt AB i Vårgårda, tillfrågades hösten 2015 om han ville gå in som delägare i det nya företaget som tillverkar väggarna, och det var ett erbjudande som han inte kunde tacka nej till.
– Nej, det kändes helt rätt att hoppa på detta. Elementum är ett mycket spännande företag att arbeta i och våra produkter har framtiden för sig. Vi har redan i dag växtvärk och är på väg att växa ur vår enhet i Bollebygd där vi har ett 20-tal anställda. Under 2016 planerar vi att nyanställa personal, säger Enberg.

Möter EU-kraven
Utöver takelementen och Ecoväggen tillverkar Elementum även traditionella utfackningsväggar med bjälklagsform/valvavstängare, pelare och fönster samt ett byggsystem för höga innerväggar.
– Med hjälp av hög förädlingsgrad och en industriell tillverkningsprocess skapar vi mervärde för våra kunder och bidrar till en effektiv, lönsam, fuktsäker och miljövänlig byggprocess. Allt för att kunna möta de EU-krav som kommer 2020, säger Johan Enberg.
När det gäller renovering av de så kallade Miljonprogrammen så finns det 450 000 lägenheter i Sverige av den typen som behöver energirenoveras. En av fördelarna med Elementums koncept är att folk kan bo kvar i sina lägenheter även under själva renoveringen.

Lyckad avknoppning
Efter det lyckade projektet med renoveringen i Alingsås bildades systerföretaget BoPass som jobbar med att utveckla en ny typ av bostadshus med den nämnda Ecoväggen.
Resultatet har blivit en produkt som är klimatsmart, produceras till en rimlig kostnad och har en mycket kort byggtid – tre faktorer som är viktiga för att lösa bostadsbristen i Sverige.
Exempelhuset är på 110 kvadratmeter och det finns även ett 2-våningshus med två lägenheter på 83 kvadratmeter.
Här kommer byggtiden att kunna förkortas från 20 veckor till 10 veckor med den nya tekniken och företaget har valt att kalla det för “Det kloka huset för de många människorna”.
– Som en vidareutveckling av Ecoväggen erbjuder vi även komplett klimatskärm för småhusbebyggelse. Systemet bygger på att vi tillsammans med Ecoväggen även levererar takelement med likvärdig konstruktionslösning och bjälklag i stål, berättar Johan Enberg.