Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Elevernas framtid i fokus

Per Brahegymnasiet erbjuder en modern utbildning av hög kvalitet inom fem högskoleförberedande program och ett yrkesprogram. Skolan har ett tydligt fokus på elevernas framtid och alla program har upparbetade nätverk med högskolevärlden.

Per Brahegymnasiet, mitt i centrala Jönköping, har varit gymnasieskola sedan 1913 då den nuvarande byggnaden invigdes, men skolan har anor från 1600-talet. Här undervisas cirka 1.100 elever av knappt 100 lärare i en unik miljö, kultur och rik tradition.

Skolan har en hög ambitionsnivå och erbjuder en modern utbildning av hög kvalitet inom fem högskoleförberedande program: Estetiska programmet, Humanistiska programmet, International Baccalaureate, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet, samt ett yrkesprogram: Hotell- och turismprogrammet.

– Skolan jobbar med undervisningskvalitén på ett systematiskt sätt. Vi har bland annat inrättat tio förstelärartjänster. Vi har även en ny lektor i historia, som tar med sig sin forskning till oss. Alla våra lärare är välutbildade och skickliga, vilket gör att eleverna möts av en hög nivå av kunnande och beprövad erfarenhet i alla delar av i sin utbildning, säger Britt-Marie Johansson, administrationschef på Per Brahegymnasiet.

Per Brahegymnasiet har ett tydligt fokus på elevernas framtid och alla program har upparbetade nätverk med högskolevärlden. Naturprogrammet har till exempel en fördjupning inom matematik i samarbete med Jönköpings Tekniska Högskola. Programmet erbjuder även en fördjupning inom marinbiologi i samarbete med Stockholms och Göteborgs universitet.

– Genom kontakterna med högskolan får eleverna möta den värld som är nästa steg i deras utbildning. Men det är inte bara högskolevärlden som de kommer att möta efter studenten. Därför erbjuds eleverna även kontakter utanför akademin, säger gymnasiechef Henrik Ader.

Både bredd och fördjupning
Förutom kontakterna med högskola och privata och offentliga verksamheter som förbereder eleverna på framtiden, så sticker Per Brahegymnasiet ut på en rad områden jämfört med andra gymnasieskolor i kommunen och regionen.

– Det faktum att vi har en stor bredd av program är en stark faktor i sig. Dessutom har vi många inriktningar i våra program. Estetprogrammet erbjuder alla fem inriktningar, bild, dans, estetik och media, musik och teater, vilket inte är så vanligt. Samhällsprogrammet har alla tre inriktningarna: samhälle, media och beteende. På Naturvetenskapsprogrammet har vi förutom samhäll- och naturinriktningen dessutom den speciella inriktningen natur och musik, vilket vi är ensamma om i närområdet. Humanistprogrammet som vi är ensamma om i kommunen erbjuder språkinriktningen och även om Hotell- och turism är ett yrkesförberedande program så erbjuds eleverna möjligheten att läsa in högskolebehörighet, vilket många av dem också gör, säger Britt-Marie Johansson.

Per Brahegymnasiet har enstark språkprofil och internationell inriktning. International Baccalaureate där all undervisning sker på engelska har riksintag. Sista terminen går eleverna igenom slutexaminationer som rättas av lärosäten runt om i världen utifrån en internationell standard. Eleverna får en examen och ett diplom, som ger behörighet till många utländska universitet.

– Mångfalden av program och inriktningar skapar möten där olika förmågor kan utvecklas och den öppna stämningen av tolerans och kreativitet genomsyrar hela huset, avslutar Henrik Ader.