Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Elkapsling skyddar samhällets investeringar

Elkapsling utvecklar kundanpassade lösningar för elsäkerhet och skydd av viktiga investeringar. Företaget trivs där det inte finns några konventionella produkter som passar kundens specifika behov.

Allt som rör utveckling av skyddande kapslingar för el- och styrsystem är Elkapslings gebit. Bland kunderna finns allt från tillverkare av elutrustning till leverantörer av kraftanläggningar. Elkapsling har bland annat levererat specialutvecklade säkerhetslösningar till kunder inom kärnkraftsindustrin där kraven på precision och säkerhet är bland de strängaste som finns.

– Så fort något utöver standard efterfrågas så är vi ett bra alternativ med snabb utveckling och snabba leveranser, konstaterar vd:n Bo Berglund. Det vi utvecklar används i anslutning till högteknologiska applikationer som ofta också är dyra investeringar. Kraven på säkerhet är därför höga – och vi kan ändå hålla korta leveranstider tack vare våra resurser inom design och konstruktion.

Elkapsling har till och med levererat specialutvecklade lösningar inom 24 timmar. Få andra – om någon – inom branschen kan överträffa det. Kunskap och erfarenhet från föregående projekt tas med in i nästa och på så vis pressas även kostnader ner eftersom arbetet utförs med välbeprövade metoder.
– Vi jobbar med högkvalitativa lösningar som är kostnadseffektiva ur ett livscykelperspektiv. Det vi konstruerar idag ska skydda kundens utrustning och investering under många år. Vi antar gärna en rådgivande roll som kunskapsföretag inom vår nisch.

Säkrar framtidens infrastruktur
Regeringens mål om att minst 90 procent av alla hushåll ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbps har bidragit till att bredbandssatsningar har tagit fart i Sverige. Elkapsling har utvecklat produkter för skydd av sådana investeringar och står redo att stötta fortsatt utveckling inom det området.
– Vi har alla förutsättningar för att växa och jag ser en ljus framtid framför oss – inte minst nu med tanke på alla investeringar som görs i ny infrastruktur för framtidens kommunikation. Allt ska väderskyddas och det är vi bäst på, säger Bo Berglund som avslutning.