Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Elkedjan kombinerar en rikstäckande aktörs styrkor med den lokala leveransen

Elinstallationskedjan Elkedjan stod tidigare på två ben, både installation och butik. Sedan årsskiftet 2017/18 har man renodlat verksamheten för att satsa helt och hållet på installation. För kunderna innebär det ett större tjänsteutbud, från installation till helhetslösning.

Svenska Elkedjan AB är en rikstäckande elinstallationskedja med huvudkontor och centrallager i småländska Anderstorp. Kedjan ägs gemensamt av närmare 140 lokala elinstallationsbolag som med sann entreprenörsanda verkar på den lokala marknaden på över 180 orter. Idag är Elkedjan en heltäckande partner när det gäller alla typer av elinstallationer. Industriapplikationer, kraftöverföring, solceller, laddstolpar för elbilar, smarta fastigheter och automationslösningar – allt som rör el är av intresse för Elkedjan. Det är med andra ord en spännande mix av uppdrag som väntar den som väljer att ansluta sig till gruppen. För anställda innebär det stora karriärmöjligheter med varierande uppgifter.

Arbetar långsiktigt
Ingen dag är den andra lik för Elkedjans medarbetare. Det kan innebära att man ena dagen kopplar in fjärrstyrda lösningar i det smarta hemmet till att nästa få vara med och driftsätta en ny maskinpark inom industrin.
Med referenser från arenor, industrier, kraftverk och hamnar kan Elkedjans medlemmar visa på riktigt stora projekt. All denna kunskap kommer kunderna till gagn i nya projekt.
– Vi arbetar långsiktigt och gemensamt för att kunna erbjuda bästa tänkbara service för kunderna. Vi kan hjälpa våra medlemmar med allt från inköp och upphandlingar till att lokalisera nya projekt. Förutom den samlade kompetensen inom vårt nätverk av över 1500 elektriker erbjuder vi även kompetensutveckling inom nya tekniker och regelverk, säger Magnus Kroon, vd Svenska Elkedjan AB.

Frekventa uppdrag
Energibesparingsprojekt, förnybar energiproduktion i mikroanläggningar och installation av laddstolpar för elbilar är frekventa uppdrag bland Elkedjans medlemmar just nu.
Till energibesparingsprojekt räknas exempelvis automationslösningar i fabriker eller installation av nya styrsystem i fastigheter för värmereglering. Intresset för mikroanläggningar för att som privatperson eller företag producera egen solenergi växer. Och sist men inte minst – Sverige behöver en utbyggd laddinfrastruktur för elbilar.

Optimal miljö med rätt installation
Efter årsskiftet 2017/18 kan medlemmarna inom Elkedjan välja kundunika lösningar i allt större utsträckning. Alla medlemmar kan dessutom skicka anställda till Elkedjans interna akademi, som bland annat erbjuder säljutbildningar för elektriker.
– Det är elektrikern som möter slutkunden och informerar om elsäkerhet och vilka produkter som höjer säkerheten och som samtidigt sparar energi. Här går att utveckla mycket mer framöver. Det handlar inte om att sälja mer eller dyrare produkter – utan om att skapa en optimal miljö med rätt installation, betonar Magnus Kroon.