Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

ELL-EFF Fastigheter vill bygga nya bostäder i Jönköping

Fastigheter är långsiktiga investeringar som med rätt omsorg och förvaltning kan generera stora värden. Utöver det ekonomiska värdet utgör väl underhållna och ändamålsenliga fastigheter samtidigt en viktig grundpelare för att utveckla social hållbarhet. ELL-EFF Fastigheter vill vara en drivkraft i utvecklingen av Jönköpings stadsbild.

Som helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Jönköping delar ELL-EFF Fastigheter AB samma visioner gällande hållbart förvaltande av tillgångar där delar av avkastningen används för att vidareutveckla sociala värden. I skrivande stund är bostäder mest aktuellt med tanke på den utspridda bostadsbristen.

Vill bygga hyresrätter
I dagsläget äger ELL-EFF Fastigheter sju fastigheter i centrala Jönköping. Det är både verksamhetslokaler och bostäder i attraktiva lägen.
Nyligen såldes ett par kommersiella fastigheter i syfte att skapa underlag för fortsatt utveckling av bostäder. Här befinner man sig ännu i planeringsstadiet, med förhoppning om att lokalisera byggklar mark i centrum under den närmaste tiden.
– Vi letar efter byggklar mark eller befintliga fastigheter med bostäder som vi kan förädla, förtydligar Jesper Rundbäck, vd för ELL-EFF Fastigheter AB.
Ambitionen för framtiden är tydlig – ELL-EFF Fastigheter ska vara en drivkraft i stadens utveckling genom att tillhandahålla fler bostäder, närmare bestämt hyresrätter, som det är störst efterfrågan på.
– Målet är egentligen uppdelat i två viktiga spår, där det första är att ha en nivå på vår avkastning så att vi även i framtiden ska kunna vara en utvecklingspartner att räkna med. Det andra omfattar en strävan efter att tillgängliggöra bostäder för en större målgrupp och då är hyresrätter det vi tänker satsa på, tillägger Jesper Rundbäck.

Ansvar för stadens utveckling
ELL-EFF Fastigheter kompletterar bostadssatsningarna med utveckling av sina kommersiella verksamhetslokaler för kontor och handel, bland annat på Smålandsgatan/Barnarpsgatan där det egna kontoret finns och där det i samma fastighet just nu finns utrymme för nya hyresgäster.
– Som en lokal aktör vill vi medverka till byggnationen av citynära lägenheter, butiker och kontor. Dels för att bidra till ett blandat utbud av bostäder, dels för att tillgodose människors olika behov i det privata och på arbetsplatsen, säger Jesper Rundbäck.
ELL-EFF Fastigheter tillhör en verksamhet som har funnits sedan 1839. Med det kommer också ett stort ansvar för stadens och regionens fortsatta utveckling.