Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Elof Hansson bygger vidare på handelstradition

I samband med att Göteborg fyller 400 år 2021 ska många byggprojekt färdigställas i staden. Ett av dem är Global Business Gate som byggs på en ny halvö i Göta Älv vid Masthuggskajen i Göteborg. Detta kan utan överdrift beskrivas som ännu en viktig pusselbit i Göteborgs starka position som internationell handelsstad.

Elof Hansson är ett av Göteborgs äldsta och mest anrika handelshus. När verksamheten etablerades för 120 år sedan var det med ambitionen att marknadsföra och sälja producerande företags produkter globalt. Detta är fortfarande den grundläggande affärsidén för Elof Hansson.
I samband med att dotterbolaget Elof Hansson Fastigheter, genom projektet Global Business Gate, hjälper till att utveckla Masthuggskajen till en arena för internationell handel och affärer, tydliggörs inte bara en del av Elof Hanssons framtidsstrategi – utan även Göteborgs betydelse som handelskluster ur global synpunkt.
– Utvecklingen av Global Business Gate stämmer väldigt väl in i vår historia som handelshus med mycket internationella kontakter. Verksamheterna som ska samlas i den nya arenan har en stark koppling till vår grundidé som handelshus, och samtidigt är det här ett sätt att ta vara på nya idéer och utveckla regionens konkurrenskraft som nav för internationell handel, säger Mikael Forslund, vd för moderbolaget Elof Hansson Holding AB.

Oväntade affärer skapas i unik miljö på Masthuggskajen
Elof Hansson Fastigheters avsikt är att inviga Global Business Gate lagom till Göteborgs 400-års jubileum. Genom den unika miljön, läget i staden, nya flöden och nätverkande kan små och stora internationella B2B företag som verkar inom internationell handel och affärer (inom allt från transport och juridik till kommunikation och it-teknik) här ges möjligheter till ökad konkurrenskraft, lönsammare affärer och bättre rekryteringsmöjligheter. Detta kan i sin tur leda till oväntade affärer.
Konceptet kommer att utveckla den internationella handeln i direkt anslutning till näringslivet, akademin, centrala staden och bygga på samverkan med de tre science parkmiljöer som redan finns i Göteborg.
– Att samla aktörer som idag sitter utspridda på olika ställen, och att förena kunskap, är en vision som funnits länge och som nu kan förverkligas tack vare de satsningar vi gör.
Vi bidrar med andra ord till att skapa ett nytt ekosystem för globala affärer – mitt i Göteborg, förklarar Lennart Hedström, vd för Elof Hansson Fastigheter.
När den planerade linbanan över Göta Älv förverkligas skapas även nya vägar för samverkan mellan aktörer på båda sidor om älven. Utvecklingsmiljön på Lindholmen möter centrala Göteborg via Järntorget på ett nytt sätt och det är en möjlighet som Elof Hansson inte vill missa. Genom den planerade utvecklingen av Masthuggskajen, och det kringliggande området i anslutning till Järntorget, kommer Elof Hansson att bidra till stadens utveckling med fler attraktiva arbetsplatser mitt i centrala Göteborg.

Utvecklar nya affärsmöjligheter
Elof Hansson Fastigheter kommer att bygga Global Business Gate, som består av två byggnader och sammantaget rymmer cirka 2500 arbetsplatser. Masthuggskajen blir en ny del, och en förlängning, av stadsdelen Linné/Haga. Man kommer att ta tillvara den kulturella verksamhet som redan finns i området och utveckla den. Det som växer fram här blir en blandstad med bottenvåningar inbjudande och öppna för alla.
– Det finns även idéer om lägenheter för ex-pats som hoppas kunna förverkligas inom området, berättar Lennart vidare. Detaljplaneprocessen pågår i skrivande stund och går mot antagande under 2017.
Samtidigt tar Elof Hansson fasta på sin grundläggande idé om att vara ett centrum för utveckling av internationell handel. Elof Hansson jobbar för att möjliggöra de tankar och idéer som finns om att skapa en miljö med lokaler för start-ups. De nystartade företagen ska härigenom ges möjlighet till finansiering och få tillgång till globala säljkanaler och stöd i sina affärer.
– Vi utvecklar nya affärsmöjligheter hela tiden. Vi koncentrerar oss mycket på de mindre aktörerna som vill komma ut i världen och sälja globalt. Större företag har ofta egna kanaler för det, men för små och medelstora företag kan vårt stöd vara helt avgörande, menar Mikael Forslund.