Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Elservice har kraft för större uppdrag

Elservice är ett expanderande elinstallationsbolag i södra Sverige. Med huvudkontor i Trelleborg och filial i Malmö nås en stor marknad med uppdrag inom industri, entreprenad, säkerhet, belysning, kommunikation och styrsystem.

Elservice har en stor bredd av verksamhetsområden men har samtidigt djup kompetens inom samtliga. Den som söker en bekymmersfri installation med en partner som gör hela jobbet bör ta sig en titt på vad Elservice kan erbjuda.

Kraft för större uppdrag
Som en mindre – men alltjämt växande – aktör kan Elservice värna långsiktiga relationer och se varje enskild kund som en samarbetspartner. Det ger mervärden i vad man kan leverera, och bidrar samtidigt till att skapa spännande och varierande arbetsuppgifter för personalen.
– Kunderna finns inom både privata och offentliga sektorn, berättar vd Morgan Larsson, som ger exempel på återkommande projekt såsom industriella installationer där hela eller delar av maskinparken flyttas eller uppgraderas, entreprenaduppdrag i skolor och andra kommunala verksamheter, larm- och övervakningssystem, samt utveckling av styrning för intelligenta och kundanpassade hus.
– Vi har kraft och resurser för att ta lite större uppdrag för bostadsrättsföreningar, allmännyttan och andra större fastighetsägare. Privata villor hör inte till vår största målgrupp idag men vi är verksamma även här, speciellt om det handlar om lite mer avancerade installationer, tillägger Morgan.

Nya utvecklingsområden
Elservice är specifikt kända i regionen för att leverera med säkerhet och integritet. Varje affärsområde har en egen projektledare med spetskunskap inom sitt specifika område. Både Trelleborg- och Malmöverksamheten breddas med nya kunskapsområden, där solcellsanläggningar sticker ut just nu.
– Här finns en enorm utvecklingspotential, konstaterar Morgan Larsson. Vi har redan varit med och installerat Skånes största solcellsanläggning i centrala Trelleborg och hoppas givetvis på att få fler liknande uppdrag framöver. Vi ser att intresset ökar och står redo med resurser för att möta den utvecklingen.
Fibersvetsning är ett annat växande kunskapsområde som Morgan tror mycket på. Citynäten blir allt större och för varje nytt anslutet område måste fibern svetsas ihop, och då inte med konventionell svetsmetod utan genom avancerade installationer.
– Jag tror också att vi kommer att få mer att göra när det gäller fibersvetsning då de redan indragna fiberkablarna riskerar att skadas när man gräver för nya installationer. Att byta ut allt är inget alternativ, därför måste man reparera det som redan finns och det görs genom det vi kallar fibersvetsning, förklarar Morgan.
Solcellsanläggningar och fibersvetsning är nya utvecklingsområden för Elservice.
– Marknaden i södra Sverige har inte så många aktörer som fokuserar enbart på de här områdena – jag tror att det finns en stor tillväxtpotential här för oss, tillägger Morgan Larsson som avslutning.