Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Elways lägger grunden för morgondagens miljöeffektiva resande

Billiga långresor med elbil – är det möjligt? Tack vare en ny lösning framtagen av Elways AB kan framtidens personbilar bli betydligt mer kostnadseffektiva – och miljövänliga. Till en början omfattas elbilar av den typ som redan finns på marknaden, men i framtiden kan det bli aktuellt att omvandla även konventionella bensin- och dieselbilar så att de kan dra nytta av Elways lösning.

Hur är det möjligt för dagens elbilar att köra flera hundra mil på en enda laddning? De flesta avfärdar nog tanken som en omöjlighet. Men faktum är att Elways lösning, som bygger på att elbilen får energi via en rörlig kontakt direkt från vägnätet, bevisligen fungerar.

Tekniken verifieras
I storskaliga tester som utförs på en 200 meter lång testbana i närheten av Arlanda flygplats har man visat att tekniken fungerar och lösningen håller vad den lovar. Nu återstår verifikation under olika årstiders väder- och vägförhållanden, efter att man redan sett att tekniken fungerar utmärkt under kraftigt regn som exempel.
– Testbanan började byggas i mitten av maj och en månad senare var vi i full gång med de första testerna, berättar Gunnar Asplund, innovatören bakom Elways. Vi ser redan nu att moderna bilbyggare söker en lösning som vår, eftersom den teknik som vi utvecklat löser de stora klimatmässiga utmaningarna som kommer av ständigt ökande koldioxidutsläpp från personbilar.

Konduktiv elmatning bästa lösningen
Tekniken överträffar både ekonomiska och miljömässiga krav. Att kunna köra 1000 mil utan att behöva tanka eller byta batteri, det motsvarar en besparing på ca 800 liter bensin/diesel eller flera ton batterier.
– Vi provade flera olika tekniker innan vi kom fram till att konduktiv matning är det alternativ som har störst potential att lyckas. Tekniken går att integrera i vilken elbil som helst, den största utmaningen ligger i att koppla tekniken till befintliga bensin- och dieselbilar, men vi undersöker redan nu möjligheter för att möta även den utmaningen, förklarar Asplund.
Konduktiv elmatning är den enda lösningen som kan ge ekonomisk besparing vid fullskaligt införande, och det förutom mycket stora koldioxidbesparingar. De problem som tidigare identifierats med konduktiv matning anser Elways nu vara överkomna tack vare av företaget patenterade och patentsökta lösningar.

Stora besparingar för både ekonomi och miljö
Innovatören Gunnar Asplund fick idéer som så småningom ledde till grundandet av det egna företaget Elways under sin tid på ABB. På ABB arbetade Gunnar med lösningar som baseras på högspänd likström och skapade snart ett mycket starkt intresse för lösningar baserade på förnyelsebara energikällor.
Att åstadkomma stora besparingar för både ekonomi och miljö är huvudambitionen bakom tekniken som Elways nu marknadsför och testar med stöd från Energimyndigheten och NCC samt i gediget samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan och Arlandastad Holding.