Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Emmaboda bygger framtidens infrastruktur

Emmabodas kommuninvånare kan med all rätt vara stolta över sitt välutbyggda fjärrvärmenät, som tryggar miljövänlig energi i enlighet med kommunala och nationella hållbarhetsmål. Som landsbygdskommun kommer Emmaboda dessutom snart att kunna sticka ut hakan som en av Sveriges mest fibertäta kommuner.

Emmaboda drabbades hårt i samband med att stormen Gudrun drog fram över södra Sverige för snart tio år sedan. Många hushåll blev utan el en längre period, och det beslutades då att man skulle göra stora insatser för att säkra elnätet genom att gräva ner det mesta under jord. I samma veva beslutade Emmaboda kommun även om att fullt ut satsa på fiber, som med fördel kunde grävas ner tillsammans med elnätet.

En positiv utveckling
Det kommunala energibolaget, Emmaboda Energi, ansvarar för utbyggnad och underhåll av Emmabodas fibernät. De senaste tio åren har kantats av stora investeringar i framtidens infrastruktur, både när det gäller miljövänlig energi (fjärrvärme) och fiber. Det är investeringar som enligt Göran Petersson, fiberansvarig på Emmaboda Energi, har varit mycket framgångsrika.
– Idag har alla kommunala verksamheter, från kommunledningskontoret till varenda förskola och äldreboende tillgång till ultrasnabb fiberkommunikation, berättar Göran.
I samband med att fjärrvärmenätet skulle byggas ut togs ytterligare beslut om att även bygga ut fibernätet, först i tätorten och på senare år även till stor del på landsbygden.
– Under den senaste femårsperioden har samtliga bostäder i det allmännyttiga bostadsbolagets bestånd utrustats med fiberuppkoppling. På landsbygden etableras kontinuerligt nya samarbeten med ideella föreningar och byalag, och vi ser mycket positivt på utvecklingen av fiber i vår kommun generellt, fortsätter Göran Petersson.

Den rätta vägen
Göran Petersson understryker att en utav de främsta framgångsfaktorerna har varit – och är – det kommunala och politiska engagemanget för fiberetablering i Emmaboda.
– Det har alltid funnits ett starkt lokalt intresse och på den vägen har vi kunnat bygga ut till den stora grad som vi har idag, säger han.
Förutom kommunala verksamheter och allmännyttans bostadsbestånd har hittills ett 30-tal företag också tackat ja till fiber. Privata aktörers bostadsbestånd tillkommer. Dessutom erbjuder Emmaboda kommun tillsammans med Emmaboda Energi fiberutbyggnad med viss finansiering på landsbygden.
– Vi kommer att kunna erbjuda samtliga hushåll möjligheten att koppla upp sig med fiber till 2020, i enlighet med vad regeringen har fastställt. Vi vill samtidigt se till att skapa möjligheter för en levande landsbygd, och då är satsningar på fiberkommunikation den rätta vägen att gå, menar Göran Petersson.