Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Emmaboda – det nya Gnosjö?

Emmaboda är en högaktuell etableringsort för den som vill vara med och utveckla det nya Gnosjö. Efterfrågan på lokaler har stigit, förfrågningarna visar sig påtagligt fler under 2014 än på många år. Det tyder på att det börjar hända saker, mycket positiva saker för den lilla småländska landsbygdskommunen.

Järnvägsknuten Emmaboda är lite som sydöstra Sveriges hjärta. Oavsett var man är på väg så är det troligt att man passerar Emmaboda. Det gör naturligtvis kommunen till en förträfflig etableringsort, något som nu tycks uppmärksammas allt mer. I alla fall om man ser till antalet nyetablerade företag som under de senaste åren sökt sig till Emmaboda.

Utrymme för tillväxt
Ivan Lindmark, vd för det kommunala bostads- respektive fastighetsbolaget, framhåller Emmabodas läge som bästa tänkbara för att driva framgångsrika företag. Och nog finns det många spännande exempel med bland andra Xylem, AMB, Emmaboda Granit och John Deere Forestry i spetsen.
– Emmaboda Fastighets AB (EMFAB) har förvisso mycket uthyrt, men det finns alltid utrymme för tillväxt, menar Ivan, som efter många års verksamhet i det privata näringslivet vet exakt vad företagen efterfrågar när det gäller lokalisering.
– Att vi snabbt kan serva företag med ändamålsenliga lokaler är ett viktigt inslag i kommunens etableringsservice. EMFAB är på så vis en nyckelspelare för att skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt, inflikar näringslivsutvecklare Ann-Christine Torgnyson.
Ivan Lindmark ser Emmaboda lite som en variant av Gnosjö, där man med samma påtagliga framåtanda verkligen vågar investera för framtiden, och där företagen är lojala och återinvesterar i bygden.

TingmaTech valde Emmaboda
TingmaTech är ett av Emmabodas senaste tillskott. Företaget etablerades i en annan kommun och har under flera år byggt upp sin verksamhet där. När det började bli trångt i de gamla lokalerna såg sig grundaren och ägaren Jörn Stender om efter en större fastighet för att på sikt kunna göra nödvändiga investeringar, bland annat i maskiner som skulle ta betydligt större plats.
– Jag drog mig till minnes ett tidigare besök jag gjort i Emmaboda för två – tre år sedan, berättar Jörn. Jag kontaktade kommunen för att undersöka vilka möjligheter som fanns för TingmaTech, och möttes av en fantastisk service redan från dag ett. Emmaboda har verkligen överträffat alla förväntningar, efter bara två veckor hade vi kommit överens och jag fick besöka mina nya lokaler som EMFAB redan hade börjat göra i ordning.
Jörn Stender räknar med tillväxt i samband med flytten. Ungefär 80 procent av det som företaget tillverkar, specialkomponenter och maskindelar, säljs på den tyska marknaden. Från Emmaboda är det lätt att nå ännu bredare marknader, menar Jörn, som tror mycket på det samverkansklimat som råder i kommunen.
– Jag har beställt tre nya maskiner som snart ska levereras. I samband med att de integreras i företaget så kommer TingmaTech att behöva anställa mer personal. Tillsammans med Emmaboda och EMFAB ser jag nu mycket positivt på framtiden, säger en nöjd Jörn Stender.