Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Emmaboda i våra hjärtan

Med sin levande landsbygd skiljer sig Emmaboda mycket från många andra kommuner av samma storlek. I Emmaboda finns en handfull riktigt stora industriföretag – och det som är mest intressant är att de ofta etablerats i mindre samhällen utanför centralorten. På så vis kan orter som Lindås, Broakulla, Åfors/Eriksmåla, Algutsboda/Boda och Långasjö starkt bidra till kommunens fortsatta utveckling.

– Emmaboda är en intressant kommun med mycket fina förutsättningar oavsett var man har sin utgångspunkt, inleder kommunchef Anette Strömblad, som själv valt Emmaboda framför Sveriges näst största stad.

Tradition i nygammal tappning
Emmaboda kan fortfarande leva gott på sitt genuina glas- och industriarv. Efter de stora glasbruken lever traditionen vidare i nygammal tappning.
– Glaset påminner oss om var vi kommer ifrån. Det tillhör Emmaboda och alla som bor och verkar här. Glaset är på så vis en del av oss själva och det gör sig också påmint då vi talar om att Emmaboda finns i våra hjärtan, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Fagerström, som är född och uppvuxen i Emmaboda.
När glaskoncernen Orrefors Kosta Boda hösten 2008 erbjöd Emmaboda kommun möjligheten att förvärva företagets omfattande glassamlingar från Kosta, Boda och Åfors glasbruk tackade kommunen ja. Genom att kommunen investerade i det historiska glaset kunde man inte bara bevara kultur och tradition, utan dessutom skapa något nytt med glasmuseet The Glass Factory som Ann-Marie själv var med och grundade. Det nedlagda Boda Glasbruks lokaler köptes också av kommunen, här finns idag ett levande glasmuseum, komplett med studiohytta, av stort internationellt intresse.

Levande kulturkommun
Emmaboda är verkligen en levande kulturkommun. Extra viktigt, enligt Anette Strömblad, är att värna om mångfald och skapa möten mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrunder. Emmabodafestivalen är ett återkommande bevis på hur man från näringslivets sida engagerar sig i sin hemtrakt och i att öka mångfalden.
– Det finns en klar medvetenhet här, konstaterar Anette Strömblad. Näringsliv och kommun måste spela på samma planhalva. Vi vill skapa ett klimat som ger förutsättningar för hållbar utveckling och tillväxt. Tillsammans ska vi göra Emmaboda till Sveriges bästa kommun att bo och arbeta i.
Emmabodafestivalen är ett privat arrangemang som fått hela kommunen med sig. Festivalen drar över 10 000 besökare från hela Europa. I en mindre kommun med 9000 invånare är det ett tillskott som verkligen syns – och hörs.

Motorkommunen
Glas, industri och en levande landsbygd, festivaler och det personliga mötet. Emmaboda kan verkligen räknas till eliten bland Sveriges upplevelsekommuner. Och det är bara början. Emmaboda har också en fin tradition som motorkommun, med många återkommande arrangemang som En dag på Strippen (snabba bilar), skog- och traktormässa, Power End of Summer Meet (på temat amerikanska bilar), veteranutställningar, motorfestival samt en kulturhelg med motortema. I Emmaboda anordnas dessutom nationella motocrosstävlingar.

Nu ännu närmare
Under året har pendeltrafiken utökats. Med halvtimmestrafik till Kalmar har Emmaboda kommit ännu närmare residensstaden.
Både Ann-Marie Fagerström och Anette Strömblad är övertygade om att fler kommer att upptäcka Emmaboda nu när järnvägen återfår sin gamla glans med samma betydelse som den hade då den först byggdes i slutet av 1800-talet.