Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Emmaboda investerar i framtiden

Skolan får ta plats i Emmaboda kommun. Tack vare ett politiskt samarbete och en delad grundsyn när det gäller värdet av en hög utbildningskvalitet platsar Emmabodas skolor idag bland Sveriges bästa. Det gäller det mesta – från mjuka värden som pedagogik och bemötande till materiella resurser som lokaler och IT.

I Emmaboda märks det tydligt att det finns engagemang och vilja att satsa på barn och ungdomar. Att skolan håller en så pass hög kvalitet som den gör är kanske det som mest uppmärksammats, men i Emmaboda finns även ett rikt idrotts- och föreningsliv som drivs såväl kommunalt som ideellt och privat. I slutändan handlar allt om att öka livskvaliteten för Emmabodaborna, gammal som ung.

Framtidsinvesteringar
Enligt Marit Persson, chef på Bildningsförvaltningen i Emmaboda kommun, finns det många exempel på hur kommunen investerar i framtiden genom att satsa på skolan.
– Emmaboda är en liten kommun men trots det så kan vi erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är ett tydligt exempel på hur vi prioriterar både föräldrar och barn.
Kommunen utmärker sig även genom satsningen ”Nya tider i Emmaboda”, som går ut på att erbjuda heltid till alla kommunalanställda som vill ha det.
– Genom att fler arbetar heltid inom vården exempelvis så behöver vi barnomsorg även nattetid. Det är alltså två satsningar, och samtidigt utmaningar, som går hand i hand och som kommunen har löst mycket bra, anser Marit.

Värnar kulturella värden
Emmabodas föreningsliv kan i många avseenden liknas vid storstadsutbudet. I den lilla småländska kommunen finns ett rikt kulturarv som man vill ta vara på även inom skolan. Därför har kommunen antagit en kulturgaranti för barn och ungdomar, som säkerställer att de får med sig ett antal upplevelser under skolåren. Syftet är att ta vara på de kulturella värden som finns i närområdet, och samtidigt öka delaktigheten bland kommuninvånarna.
– Om man fått vara delaktig redan som barn är chanserna givetvis större att man fortsätter vara det även som vuxen. Vi behöver involvera kommunmedborgarna så att de även i framtiden tar initiativ, resonerar Marit.
Det finns massor av engagemang att exemplifiera. Bland de mest uppmärksammande är nog Emmabodafestivalen, som startades av eldsjälar och som idag är en av södra Sveriges största folkfester. Intresset grundades med största säkerhet redan i småskoleåren.
Ett annat exempel är att barnen får besöka kommunens glasmuséum The Glass Factory och själva vara med och skapa något. De får därmed ta del av sin egen historia och tradition, något som blivit väldigt uppskattat och som även kommer att vara värdefullt senare i livet.

Eftertraktad inriktning
Skolan måste få ta plats – och den måste även närma sig näringslivet i större utsträckning än tidigare. I Emmaboda är det redan väl förspänt. Till hösten startar ett nytt samarbete mellan den kommunala gymnasieskolan och kommunens största arbetsgivare Xylem.
– Tillsammans startar vi T4, det fjärde året på Teknikprogrammet, med inriktningen industriproduktion. Då får vi en automationsteknisk utbildning på gymnasienivå, något som efterfrågats här i regionen under många år, upplyser Marit Persson.
Samarbetet med Xylem omfattar sedan tidigare det industritekniska programmet, bland annat med en inriktning mot svarvning, som anses vara bland Sveriges bästa.