Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Emmaboda ligger bra till

Och det är inte enbart ur logistiksynpunkt – den lilla kommunen, halvt inbäddad i tät småländsk skog, har verkligen lyckats skapa en etableringsservice som sticker ut. Företagare i Emmaboda säger själva att kommunen har en service som bäddar för tillväxt. Något som lockar globala spelare som John Deere likväl som mindre, lokala entreprenörer.

Emmaboda föddes i samband med att man med hjälp av passare och penna tog ut en punkt där det var lika långt till de tre sydöstra huvudstäderna Kalmar, Växjö och Karlskrona. Inom en radie på drygt fem mil från varje ville man skapa en järnvägsknut som skulle knyta ihop regionen. Sagt och gjort. Emmaboda kan idag, nästan ett och ett halvt sekel senare, fortfarande dra nytta av sitt fördelaktiga läge mitt i den sydöstra trestadsregionen.

Företagarservice håller måttet
Emmaboda har sitt fantastiska läge och infrastrukturen på sin sida.
– Logistiken och traditionen vägde tyngst. Sedan är Emmaboda en bra ort med god samhällsservice. Det finns verktyg att köpa och hotell för besökare till företaget. Ur min synvinkel planerar vi att stanna här, säger Per Johansson, John Deere Forestry.
John Deere valde Emmaboda framför andra alternativ, mest tack vare läget men även tack vare att det kommunala fastighetsbolaget kunde snabbt anpassa lokaler och man kände framförallt att det fanns en god samverkanskultur i kommunen. Det är något som andra företagare också påpekat. Jörgen Englund, vd och grundare av Trafikcaféer AB, har till och med sagt att Emmaboda är klart bäst av alla orter som företaget finns på.
I april i år öppnade den nya privata hälsocentralen Emmakliniken i centrala Emmaboda. Behovet av en ny vårdcentral gick knappast att underskatta när över 300 personer kom på invigningen, något som läkaren och delägaren Hoshang Diliwi gladde sig åt.
– Emmaboda är en kommun som är på väg att blomma ut. Jag anser att det finns samma anda här som i Gnosjö, menar Hoshang Diliwi.

Vidgar arbetsmarknaden
Företagarnas lovord hörs, och de inspirerar till fortsatt utveckling av en i synnerhet levande landsbygdskommun.
– Emmaboda har många arbetstillfällen och vi gör allt för att säkra de värden vi redan har. Samtidigt arbetar vi för att få ännu fler att upptäcka fördelarna med vår kommun. En utmaning ligger i att få hit nya branscher för att vidga arbetsmarknaden, det arbetar vi med dagligen för att möjliggöra, säger kommunens näringslivsutvecklare Ann-Christine Torgnyson.
Det praktiska arbetet med etableringsfrågorna ska vara smidigt. Nya intressenter ska snabbt kunna få kontakt med kommunens olika funktioner utan att behöva jaga. Så ska det egentligen alltid vara – och så är det i Emmaboda.
– Vi har en mycket stark aktör i Xylem, som med sina 1100 anställda är en större arbetsgivare än kommunen. Samtidigt måste vi bygga ett differentierat näringsliv med stor bredd och då måste vi vara en attraktiv etableringskommun. För att lyckas med det måste vi alltid jobba med ständiga förbättringar och aldrig slå oss till ro och vara nöjda, understryker Ann-Christine.