Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

En 25-årig framgångssaga från Dorotea

Ur globalt perspektiv har Dorotea ett lika bra utgångsläge som vilken annan kommun som helst. Enligt Dorotea Mekaniskas vd och grundare Torbjörn Hahlin, hyllad av Svenskt Näringsliv som Västerbottens mest företagsamma person 2013, har Dorotea faktiskt stora fördelar som liten norrländsk inlandskommun. En oslagbar livskvalitet i kombination med stort kommunalt engagemang för att stötta lokalt företagande gör Dorotea till en förstklassig etableringsort för framåtsträvande företag, menar Torbjörn.

I år är det 25 år sedan Torbjörn Hahlin etablerade Dorotea Mekaniska, som från början var en blygsam verksamhet med industriservice som huvudfokus. I samband med en lågkonjunktur började Torbjörn se sig om efter andra alternativ, han insåg tidigt att det dåvarande enmansföretaget måste få en annan inriktning om det skulle hålla framöver.
– Jag visste en hel del om maskiner eftersom jag reparerade dem dagligen. Det kunde vara allt från små handhållna verktyg till mycket stora entreprenadmaskiner. Jag såg ett stort behov av att kombinera den erfarenheten med nya behov som började växa fram på marknaden, minns Torbjörn.

Innovation blir välkänt varumärke
Grundat helt på egna erfarenheter kunde den driftige entreprenören utveckla en egen uppfinning inom en nisch som då var helt ny i Sverige. Den första vassklipparen, som fick namnet Truxor, levererades 1996. Därefter gick utvecklingen mycket snabbt för Dorotea Mekaniska som idag sysselsätter 35 personer i den egna verksamheten och dessutom ett stort antal hos olika underleverantörer.
– Det har hittills varit en mycket spännande resa för vår del. Idag är Truxor ett välkänt varumärke med export till nästan 40 länder, säger Torbjörn Hahlin, som personligen besöker nya kunder i världens alla hörn för att presentera det unika konceptet bakom Truxor.
Omkring 70 procent av tillverkningen säljs idag till länder utanför Europa. Resterande 30 procent hamnar i något europeiskt land, med en mycket liten andel i Sverige.

Tillväxt som gynnar regionen
När så efterfrågan blev större än tillgången på maskiner beslutades det att fabriken skulle byggas ut 2010. Trots att det var mitt i en lågkonjunktur så satsades det stort på en utveckling som idag innebär att Dorotea Mekaniska kan leverera till växande marknader över hela världen. Allt som tillverkas idag har en köpare, inget hamnar på lager.
– Med stöd från kommunen, som äger lokalerna och som finansierat byggnationen, kan vi skapa en hållbar tillväxt som gynnar hela regionen. När vi exempelvis lanserade vår senaste maskin under slutet av 2013 fanns det över 20 nationer representerade bland våra besökare här i Dorotea. Det skapar intresse för regionen, understryker Torbjörn.

Räknar med fortsatt tillväxt
Truxor är troligtvis den enda maskinen i världen som effektivt kombinerar amfibiska egenskaper med ett stort utbud av verktyg för olika funktioner i gränslandet mellan mark och vatten. Den amfibiska redskapsbäraren bygger på en unik innovation som under flera decennier utvecklats och förfinats till en hel produktfamilj. Samma maskin som klipper och samlar upp växter kan även utföra muddring, gräva och oljesanera.
– Jag har erfarenhet av att driva företag i uppförsbacke. Då jag startade min verksamhet för 25 år sedan var vi mitt i en lågkonjunktur, och nu är vi där igen. Men det går bra för oss idag, och vi kan säkerligen räkna med en tillväxt på omkring 20 procent i år, fortsätter Torbjörn Hahlin.
Produktutveckling är en prioriterad del av verksamheten, precis som försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. Det är på den vägen som Dorotea Mekaniska har lyckats skapa ett varumärke som förknippas med kvalitet världen över. Torbjörn är också noga med att poängtera att framgångarna inte hade varit möjliga om kommunen inte visat sitt stöd. Han är övertygad om att det är tack vare Doroteas småskalighet, där individer får en chans att synas och göra skillnad, som gör att Dorotea Mekaniska lyckas så bra.