Sön 5 dec / År 39 / Nr 4 2021

En affärspartner med unik närhet

Varbergs Sparbank är verkligen varbergarnas bank. Alla beslut fattas lokalt i banken av personer som känner traktens invånare och företag. Kunderna kan därför lita på att man alltid utgår från lokala förutsättningar och behov.

Fredrik Andersson är Företagsmarknadschef på Varbergs Sparbank och har sedan flera år tillbaka varit med och byggt upp en stark företagsrådgivning inom banken.
– Olika företag har olika behov. Är du exempelvis en entreprenör i ett litet företag är sannolikheten stor att du brinner för din affärsidé snarare än för tjänstepension. Då finns vi där för att vägleda, berättar Fredrik.

Lokala specialister
På Varbergs Sparbank är det ca 20 personer som arbetar med företagsaffären och dessa finns representerade på bankens alla fem kontor. Bland medarbetarna finns företagsrådgivare och affärsstöd, men också flera specialister.
– Våra rådgivare hjälper till med hela bankaffären och är den personliga kontakten i banken, säger Fredrik. Men ibland kan man behöva spetskompetens och då har vi lokala specialister inom exempelvis betallösningar, pensionsförsäkringar och juridik.
Att ha kompetensen lokalt är en av Varbergs Sparbanks styrkor. Allt fler väljer att sköta sina vardagliga bankärenden via mobilen eller surfplattan och här är Varbergs Sparbank konkurrenskraftig – men banken särskiljer sig framförallt genom att ta vara på det personliga mötet. Det gäller både för privat- och företagskunder.

Utvecklar Varberg
Som fristående sparbank fokuserar Varbergs Sparbank på att utveckla bygden. Det omfattar allt från företagande till skola och välfärd. Alla som bor och verkar i Varberg, även de som inte är kunder i banken, gagnas av de investeringar som sparbanken gör i området.
– Grundtanken med en sparbank är att skapa möjligheter lokalt. Så var tanken 1836 när vi grundades och så är tanken idag. Vårt arbete är en del i ett kretslopp – går det bra för Varberg så går det också bra för oss. Eventuellt överskott går ju tillbaka till vårt verksamhetsområde, säger Fredrik Andersson.
Banken är att betrakta som en möjliggörare för tillväxt i många avseenden. Exempel på sparbankens åtaganden kan vara sponsring av kultur, idrott och andra samhällsnära insatser. För Varbergs Sparbank omfattar engagemanget dessutom insatser i skola och näringsliv.